Now showing items 392-411 of 888

  Title
  Modeli upravljanja i prezentacije graditeljskog nasleđa u urbanim područjima i implementacija u Srbiji [1]
  Modeli upravljanja integrisanim sistemom zaštite zasnovani na interaktivnom timskom radu [1]
  Modelovanje i simulacija karakteristika MOS tranzistora naprezanih jakim električnim poljem [1]
  Models for integrated safety system management based on collaborative work [1]
  Mogućnosti i ograničenja politike deviznog kursa u kontekstu ciljanja inflacije [1]
  Morfološka svojstva i in vitro vaskularna reaktivnost prekobrojne arterije u zadnjem segmentu arterijskog prstena mozga kod humanog kadavera [1]
  Morfološka, morfometrijska i imunohistohemijska analiza promena vezivnotkivnih omotača humanog suralnog nerva u toku starenja [1]
  Morfološke promene glave i vrata femura kao faktor rane artroze kuka i hiruško lečenje [1]
  Morfometrijska analiza promena na očnom dnu osoba sa dijabetesnom retinopatijom i njihova korelacija sa biomarkerima inflamacije [1]
  Morfometrijska i imunohistohemijska analiza somatotropnih ćelija adenohipofize i njihova povezanost sa prisustvom sarkopenije tokom starenja čoveka [1]
  Morfometrijska i imunohistohemijska analiza struktura adenohipofize koje su sastavni deo gonadotropne i somatotropne osovine tokom starenja čoveka [1]
  Morfometrijska i imunohistohemijska analiza struktura adenohipofize uključenih u sistem hipotalamo-hipofizno-adrenalne osovine tokom starenja čoveka [1]
  Morfometrijska i imunohistohemijska analiza udruženosti strukturnih promena sa distribucijom psamoma telašaca u horoidnim pleksusima moždanih komora tokom starenja čoveka [1]
  Morfometrijske i imunohistohemijske karakteristike parahipokampalne kore velikog mozga čoveka tokom procesa starenja [1]
  Morphometric and immunohistochemical analysis of the adenohypophysis structures involved in the system of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis during the aging process [1]
  Motivacija za bezbednost i zdravlje na radu kao element upravljanja profesionalnim rizikom [1]
  Motorički potencijal i telesna kompozicija mladih džudista Slovenije [1]
  Municipal bonds as a form of local government financing [1]
  Municipalne obveznice kao oblik finansiranja lokalne samouprave [1]
  Načini ispoljavanja krize srednjih godina, osećanje smisla života i oblici usklađivanja porodičnih i profesionalnih uloga u Srbiji [1]