Now showing items 370-389 of 888

  Title
  Mathematical modeling and optimization of laser cutting process using artificial intelligence methods [1]
  Measuring concentration and market power of economic entities in function of improving competition policy [1]
  Mehaničko ponašanje spregnutih konstrukcija tipa drvo-beton [1]
  Menadžment konsalting kao podrška rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća [1]
  Menadžment prirodnim resursima nacionalnih parkova Srbije [1]
  Merenje koncentracije i tržišne moći privrednih subjekata u funkciji unapređenja politike zaštite konkurencije [1]
  Metanoliza suncokretovog ulja katalizovana negašenim krečom [1]
  Methods for solving the polygon triangulation problem and their implementation [1]
  Metod za efikasnu identifikaciju harmonijskih izobličenja u elektroenergetskoj mreži primenom modifikovanih elektronskih brojila [1]
  Metode za rešavanje problema triangulacije poligona i njihova implementacija [1]
  Metodički pristup primeni tradicionalne pesme u muzičkoj nastavi osnovne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje [1]
  Metodologija tehno-ekonomske optimizacije poligeneracionih sistema zasnovanih na korišćenju obnovljivih izvora energije [1]
  Metodološki pristup procene rizika od deponijskog požara u cilju ocene zagađenosti vazduha [1]
  Metodološki pristup razvoju gumeno metalnih opruga [1]
  Međuopštinska saradnja kao oblik decentralizovanog vršenja javnih poslova [1]
  Međuzavisnost uslova konkurencije, tržišnog učešća i profitabilnosti privrednih subjekata [1]
  Mikrobiološko iskorišćenje otpadnog glicerola iz proizvodnje biodizela [1]
  Mineralni i polifenolni profil zelenog, crnog, biljnih i voćnih filter čajeva i njihov antioksidativni kapacitet [1]
  Model upravljanja rizikom u auto-osiguranju [1]
  Model utvrđivanja objektivne cene rizika osiguranja autoodgovornosti u Republici Srbiji [1]