Now showing items 359-378 of 840

  Title
  Metod za efikasnu identifikaciju harmonijskih izobličenja u elektroenergetskoj mreži primenom modifikovanih elektronskih brojila [1]
  Metode za rešavanje problema triangulacije poligona i njihova implementacija [1]
  Metodički pristup primeni tradicionalne pesme u muzičkoj nastavi osnovne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje [1]
  Metodologija tehno-ekonomske optimizacije poligeneracionih sistema zasnovanih na korišćenju obnovljivih izvora energije [1]
  Metodološki pristup procene rizika od deponijskog požara u cilju ocene zagađenosti vazduha [1]
  Metodološki pristup razvoju gumeno metalnih opruga [1]
  Međuopštinska saradnja kao oblik decentralizovanog vršenja javnih poslova [1]
  Mikrobiološko iskorišćenje otpadnog glicerola iz proizvodnje biodizela [1]
  Mineralni i polifenolni profil zelenog, crnog, biljnih i voćnih filter čajeva i njihov antioksidativni kapacitet [1]
  Model upravljanja rizikom u auto-osiguranju [1]
  Model za prognoziranje produktivnosti procesa betoniranja [1]
  Modeli optimizacije izbora lokacije proizvodnih kapaciteta u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja [1]
  Modeli upravljanja i prezentacije graditeljskog nasleđa u urbanim područjima i implementacija u Srbiji [1]
  Modeli upravljanja integrisanim sistemom zaštite zasnovani na interaktivnom timskom radu [1]
  Modelovanje i simulacija karakteristika MOS tranzistora naprezanih jakim električnim poljem [1]
  Models for integrated safety system management based on collaborative work [1]
  Mogućnosti i ograničenja politike deviznog kursa u kontekstu ciljanja inflacije [1]
  Morfološka svojstva i in vitro vaskularna reaktivnost prekobrojne arterije u zadnjem segmentu arterijskog prstena mozga kod humanog kadavera [1]
  Morfološka, morfometrijska i imunohistohemijska analiza promena vezivnotkivnih omotača humanog suralnog nerva u toku starenja [1]
  Morfološke promene glave i vrata femura kao faktor rane artroze kuka i hiruško lečenje [1]