Now showing items 319-338 of 860

  Title
  Kontinuitet uspeha učenika i studenata u nastavi kontrapunkta [1]
  Kontrola formiranja i prostiranja lokalizovanih struktura u fotonskim rešetkama s defektima [1]
  Kontroverze oporezivanja dohotka fizičkih lica [1]
  Konvergencija kao razvojna tendencija u funkcionisanju bankarskih i nebankarskih finansijskih institucija [1]
  Korelacija mape difuznog keficijenta i difuzije sa stepenom maligniteta glijalnih tumora [1]
  Korelati mentalnog zdravlja adolescenata srpske nacionalnosti sa Kosova i Metohije [1]
  Kraljevstvo Srbija (1720-1739) [1]
  Kratkoročna prognoza potrošnje električne energije zasnovana na metodama veštačke inteligencije [1]
  Kreiranje i razvijanje sistema mera performansi aktivnosti i procesa preduzeća u lancu snabdevanja [1]
  Kreiranje parametarskog 3D modela mandibule čoveka metodama vaštačke inteligencije [1]
  Kreiranje zapreminskog 3D modela karlične kosti čoveka u uslovima nepotpunih ulaznih volumetrijskih podataka [1]
  Kriminološko određenje ubistva [1]
  Krivična dela iznude [1]
  Krivična dela zloupotrebe opojnih droga [1]
  Krivičnopravna zaštita policijskih službenika [1]
  Krivičnopravna zaštita životinja [1]
  Krizne komunikacije u ratnim uslovima [1]
  Kulturna dimenzija razvoja urbanog i ruralnog društva u procesu modernizacije i evrointegracije Srbije [1]
  Kulturni i književni aspekti kolektivnih predstava o manjinskim grupama u kolonijalnoj Americi [1]
  Kvalitativna i semikvantitativna analiza perfuzione scintigrafije miokarda u dijagnostici, proceni težine i lečenju koronarne bolesti [1]