Now showing items 319-338 of 888

  Title
  Komparativna analiza rezultata lečenja karcinoma rektuma metodama totalne mezorektalne ekscizije i transsekcije mezorektuma [1]
  Komparativna analiza rezultata lečenja trohanternih preloma [1]
  Komparativna analiza rezultata operativnog lečenja preloma dijafize butne kosti metodom zaključavajućeg intramedularnog klina i samodinamizirajućeg unutrašnjeg fiksatora po Mitkoviću [1]
  Komparativna klinička, imunološka, citogenetska i kariometrijska analiza akutnih leukemija [1]
  Komparativno ispitivanje efikasnosti bazične, lasero i fitoterapije kod pacijenata sa hroničnom parodontopatijom [1]
  Kompetencije adolescenata sklonih zloupotrebi alkohola u kontekstu REBT teorije [1]
  Kompleksni trening mladih košarkaša [1]
  Konstrukcija logaritamskih kvantizera za visoko kvalitetno adaptivno transformaciono kodovanje govornog signala [1]
  Konstrukcija narativnog identiteta u romanima Davida Albaharija i Vladimira Tasića nastalim u Kanadi [1]
  Konstruktivna obrada geometrijskih površi i njihova primena u arhitekturi [1]
  Kontinuitet uspeha učenika i studenata u nastavi kontrapunkta [1]
  Kontrola formiranja i prostiranja lokalizovanih struktura u fotonskim rešetkama s defektima [1]
  Kontroverze oporezivanja dohotka fizičkih lica [1]
  Konvergencija kao razvojna tendencija u funkcionisanju bankarskih i nebankarskih finansijskih institucija [1]
  Korelacija mape difuznog keficijenta i difuzije sa stepenom maligniteta glijalnih tumora [1]
  Korelati mentalnog zdravlja adolescenata srpske nacionalnosti sa Kosova i Metohije [1]
  Kraljevstvo Srbija (1720-1739) [1]
  Kratkoročna prognoza potrošnje električne energije zasnovana na metodama veštačke inteligencije [1]
  Kreiranje i razvijanje sistema mera performansi aktivnosti i procesa preduzeća u lancu snabdevanja [1]
  Kreiranje parametarskog 3D modela mandibule čoveka metodama vaštačke inteligencije [1]