Now showing items 148-167 of 860

  Title
  Elektronski sistem za analizu polifaznih opterećenja baziran na FPGA [1]
  Energetske performanse klimatizovanih objekata na bazi kratkoročne vremenske prognoze [1]
  Environmental reporting – normative and accounting aspects [1]
  Enzimska modifikacija kvarcetina sa cisteinom pomoću peroksidaze iz rena [1]
  Epidemiological aspects of Lyme disease on the teritory of Belgrade city [1]
  Epidemiološki aspekti lajmske bolesti na teritorije građa Beograda [1]
  Epidemiološko ispitivanje moždanog udara i kvaliteta života obolelih u opštinama Doljevac i Despotovac [1]
  Epidemiološko-ekološke karakteristike lajšmanioze u Crnoj Gori [1]
  Ergonomski programi i njihov uticaj na prevenciju ergonomskog rizika kod dece školskog uzrasta [1]
  Erotizam u američkoj i srpskoj međuratnoj prozi o Prvom svetskom ratu [1]
  Esejistika Danila Kiša [1]
  Estetski doživljaj muzike u nastavnoj praksi [1]
  Etika i politika u novijoj dubrovačkoj drami [1]
  Euphemisms in English and Serbian public discourse [1]
  Evaluacija kvaliteta života i uticaja stresa kod obolelih od psorijaze [1]
  Evaluacija parametara miokardne funkcije u razvoju cirotične kardiomiopatije [1]
  Evaluacija uticaja terapije insulinskim analozima na parametre oksidativnog stresa kod bolesnika sa dijabetesom melitusom tip 1 [1]
  Evaluation of the effect of the therapy with insulin analogues on oxidative stress in patients with type 1 diabetes mellitus [1]
  Evolucija monetarne strategije u razvijenim i zemljama u tranziciji [1]
  Evolution of monetary strategy in developed and transition countries [1]