Now showing items 128-147 of 888

  Title
  Efekti specijalnog fizičkog obrazovanja na mišićnu snagu i telesnu kompoziciju [1]
  Efekti treninga adaptivne košarke na specifično motoričke i funkcionalne sposobnosti adolescenata sa mentalnom retardacijom [1]
  Efekti treninga sa opterećenjem pri nestabilnim uslovima na parametre mišićne kontrakcije [1]
  Efekti tronedeljnog tretmana erektalne disfunkcije ekstrakorporalnim udarnim talasima niskog inteziteta [1]
  Efekti vertikalnog i horizontalnog modela pliometrijskog treninga na razvoj eksplozivne snage [1]
  Efekti vežbanja sa opterećenjem na mišićni potencijal studenata [1]
  Efekti vibracionog i izometrijskog treninga na parametre eksplozivne snage [1]
  Effect of different techniques of extraction and distillation on chemical composition of essential oil and extracts from species of the genus thymus l. [1]
  Effects of tax audit on tax evasion and gray economy in the republic of Serbia [1]
  Effects of vibration and isometric training on the explosive strength parameters [1]
  Efikasnost i bezbednost primene visokih doza alfakalcidola u lečenju aktivnog reumatoidnog artitisa [1]
  Efikasnost koenzima Q10 i kurkumina enkapsuliranih nanolipozome kod zarastanja mekih tkiva nakon ektrakcije zuba: ekperomntalna sudija [1]
  Efikasnost poreza u rešavanju ekoloških problema [1]
  Ekofeministički aspekt zelene kriminologije [1]
  Ekonomski odnosi Kraljevine Jugoslavije i Nemačke od 1929. do 1941. godine [1]
  Eksperimentalno i numeričko istraživanje termo-strujnih procesa u paketu perforiranih ploča [1]
  Eksperimentalno i numeričko istraživanje termo-strujnih procesa u spiralnom naboranom toplotnom apsorberu koncentrisanog zračenja [1]
  Eksperimentalno utvrđivanje kapaciteta nosivosti betonskog železničkog praga u realnim ambijentalnim uslovima eksploatacije [1]
  Eksperimentalno-teorijska analiza graničnih stanja armiranobetonskih kontinualnih greda od samougrađujućeg betona ojačanih vlaknima armiranim polimerima (Fiber-reinforced polymer - FRP) [1]
  Eksperimentalno-teorijska analiza graničnih stanja linijskih nosača od samougrađujućeg betona sa recikliranim agregatom [1]