Now showing items 112-131 of 888

  Title
  Economic Value Added in the Function of Determining the Compensation Systems in the Enterprise [1]
  Efekat pasivnog pušenja na oksidativni stres kod dece obolele od bronhijalne astme [1]
  Efekat perkutane koronarne intervencije na prognozu sa akutnim infarktom miokarda bez ST elevacije [1]
  Efekat remifentanila na hemodinamiku, metabolizam adenozina i oksidativni stres toko carskog reza [1]
  Efekti dodatnog treninga snage na rezultat u plivanju [1]
  Efekti heurističko-metodičkih strategija u podsticanju metakognitivnih sposobnosti učenika [1]
  Efekti NTC programa vežbanja na razvoj motorike dece predškolskog uzrasta [1]
  Efekti poreske kontrole na evaziju poreza i sivu ekonomiju u Republici Srbiji [1]
  Efekti primene programa plivanja i vežbanja u vodi kod dece sa cerebralnom paralizom [1]
  Efekti primene sredstava za retrakciju gingive na eksperimentalnim modelima [1]
  Efekti programa vežbanja na motoričku efikasnost mladih sa lakim intelektualnim invaliditetom [1]
  Efekti programiranog fitnes vežbanja na telesnu kompoziciju i posturalni status dece predškolskog uzrasta [1]
  Efekti programiranog treninga na promene eksplozivne snage i agilnosti mladih odbojkašica [1]
  Efekti razvojne gimnastike na razvoj motoričkih sposobnosti dece [1]
  Efekti specifičnog treninga na kardiorespiratornu izdržljivost i kontraktilni potencijal mišića džudista [1]
  Efekti specijalnih vježbi sa opterećenjem na brzinu trčanja i eksplozivnu silu sprintera i njihove relacije sa gustinom koštanog tkiva [1]
  Efekti specijalnog fizičkog obrazovanja na mišićnu snagu i telesnu kompoziciju [1]
  Efekti treninga adaptivne košarke na specifično motoričke i funkcionalne sposobnosti adolescenata sa mentalnom retardacijom [1]
  Efekti treninga sa opterećenjem pri nestabilnim uslovima na parametre mišićne kontrakcije [1]
  Efekti tronedeljnog tretmana erektalne disfunkcije ekstrakorporalnim udarnim talasima niskog inteziteta [1]