Now showing items 550-569 of 840

  Title
  Quality of life and functional capacity in patients with rheumatoid arthritis [1]
  Quicklime-catalyzed methanolysis of sunflower oil [1]
  Računovodstvena regulativa kao pretpostavka kvaliteta finansijskih izveštaja [1]
  Rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u vlasništvu preduzetnica [1]
  Ravnoteža ako faktor uspeha u vežbanju na gredi [1]
  Razmatranje karakteristika mobilnog prijemnika u ćelijskom sistemu u prisustvu opštih oblika smetnji [1]
  Razrešavanje komunikacionih konflikata u bežičnim senzorskim mrežama primenom RF tonova [1]
  Razvijanje kreativnih sposobnosti dece kroz nastavu likovne kulture primenom taktilnih, vizuelnih i auditivnih podsticaja [1]
  Razvoj adaptivnog gipkog sistema za upravljanje oblikom radne površine [1]
  Razvoj algoritama za izračunavanje autokorelacije prekidačkih funkcija preko dijagrama odlučivanja [1]
  Razvoj algoritama za kodovanje govornog i audio signala [1]
  Razvoj biokompleksa i nanočestica bioaktivnih metala stabilizovanih oligosaharidima [1]
  Razvoj eko-pedagoških kompetencija nastavnih kadrova u obrazovanju za zaštitu životne sredine [1]
  Razvoj fitopreparata za dermatološku primenu na bazi ekstrakata ploda i lista biljnih vrsta roda Morus L. (Moraceae) [1]
  Razvoj hijerarhijske strukture upravljanja mobilnim robotom za praćenje ljudi na bazi robusne stereo robotske vizije [1]
  Razvoj i implementacija okvira za evaluaciju i praćenje otvorenosti e-uprave [1]
  Razvoj i implementacija sistema za podršku elektronskom poslovanju zdravstvenih organizacija [1]
  Razvoj i primena eko-sorbenata na bazi modifikovane ligno-celulozne biomase [1]
  Razvoj i primena kompaktnog žičanog TLM modela za efikasnije projektovanje i analizu mikrotalasnih struktura cilindrične geometrije [1]
  Razvoj i primena OLAP tehnologije za poslovno odlučivanje [1]