Now showing items 467-486 of 888

  Title
  Parametri procene razvoja ranih kardiovaskularnih komplikacija kod rekonstrukcija velikih arterijskih krvnih sudova [1]
  Parametric models of the plate implants for humerus bone [1]
  Parcijalna uređenja određena uopštenim inverzima i anulatorima [1]
  Partial orders based on generalized inverses and annihilators [1]
  Passive smoking effect on the oxidative stress at children suffering from bronchial asthma [1]
  Pathophysiology of glomerular and tubulointerstitial kidney diseases: proteomic approach [1]
  Patofiziološki aspekti glomerulskih i tubulointesticijskih bubrežnih oboljenja: proteomski pristup [1]
  Patofiziološki aspekti poremećaja metabolizma purina u reumatoidnom artritisu [1]
  Pedagoške koncepcije moralnog vaspitanja u delu Ave Justina i naša savremenost [1]
  Performance analysis for industrial wireless networks [1]
  Performance Management of Public Enterprises in Business Environment Deregulation Conditions [1]
  Performanse bežičnog telekomunikacionog sistema u prisustvu n-m fedinga [1]
  Performanse i informacioni kapacitet mobilnih telekomunikacionih sistema sa tehnikom diverzita u različitim propagacionim okruženjima [1]
  Permutacije sa ograničenjima [1]
  Personalizovana vizuelizacija geo-informacija iz integrisanih izvora informacija zasnovana na semantici i web tehnologijama [1]
  Perspektive i mogući pravci razvoja finansijskog tržišta s osvrtom na Jugoslaviju [1]
  Pharmacokinetics analysis of tacrolimus in kidney transplant patients [1]
  Poboljšani algoritmi za determinizaciju fazi i težinskih automata [1]
  Poboljšani metodi za merenje sigurnosnih karakteristika sistema uzemljenja u visokonaponskim postrojenjima [1]
  Poboljšanje performansi mreža na čipu zasnovanih na deflekcionom rutiranju [1]