Now showing items 289-308 of 888

  Title
  Jedan pristup međusobnom povezivanju otvorenih podataka e-uprave [1]
  Jezik, rod, razlika: konstrukcija/dekonstrukcija identiteta u (post)feminističkoj teoriji [1]
  Karakteristike i međusobna povezanost empatije i roditeljstva kod adolescenatasa poremećajem ponašanja [1]
  Karakteristike i oblici prestupničkog ponašanja učenika srednje škole u jugoistočnoj Srbiji [1]
  Karakteristike ličnosti nastavnika i majki i njihov odnos prema inkluziji dece sa razvojnim smetnjama [1]
  Karakteristike složenih kombinera u dva trenutka vremena u prisustvu fedinga [1]
  Karakterizacija kvaliteta vode reke Ibar u funkciji procene stanja životne sredine [1]
  Karakterizacija ograničenih linearnih i kompaktnih operatora izmedju BK prostora [1]
  Karakterizacija termoelektričnih modula primenjenih za napajanje čvorova bežičnih senzorskih mreža [1]
  Kato type decompositions and generalizations of Drazin invertibility [1]
  Kazna kao kriminalnopolitička mera u suzbijanju maloletničke delinkvencije [1]
  Kinetičko određivanje nekih analgetika i sedativa [1]
  Kinetika bazno-katalizovane metanolize suncokretovog ulja na niskim temperaturama [1]
  Kinetika mikrotalasne ekstrakcije i karakterizacija bioaktivnih komponenti iz lovor višnje (Prunus laurocerasus L.) [1]
  Klinički i imunološki faktori prognoze kod bolesnika sa B difuznim krupnoćelijskim nehočkinskim limfomom [1]
  Klinički i morfometrijski pokazatelji terapijskog odgovora kod hronične mijeloidne leukemije [1]
  Klinički modaliteti kardiorenalnog sindroma i značaj pojedinih biomarkera u njihovoj proceni [1]
  Klinički tok karcinoma jajnika u zavisnosti od patohistoloških i imunohistohemijskih karakteristika tumora [1]
  Klinički značaj intraamnijalne inflamacije kod prevremenih porođaja [1]
  Kliničko-biohemijske karakteristike nealkoholne masne bolesti jetre kao manifestacije metaboličkog sindroma [1]