Now showing items 209-228 of 840

  Title
  Immunodiagnostic and molecular methods in evaluation of the therapy efficiency on patients suffering from tularemia [1]
  Imovinske krivičnopravne mere [1]
  Impact of endometriosis on in vitro fertilization outcome [1]
  Impact of the parameters of passive solar design and active solar systems on energy use in office buildings [1]
  Implementation of European business excellence model for improving competitiveness of small and medium size enterprises [1]
  Implementation of web2.0 technologies in business information systems in the goal of improving efficiencу of business intelligence process [1]
  Implications of European integration process on the position and responsibilities of the national bank of Serbia [1]
  Implikacije koncepta fer vrednosti na pouzdanost finansijskih izveštaja [1]
  Implikacije procesa evropskih integracija na položaj i nadležnosti Narodne banke Srbije [1]
  Imunodijagnostičke i molekularne metode u proceni efikasnosti terapije obolelih od tularemije [1]
  Imunohistohemijska i morfometrijska analiza psamomatoznih telašaca horoidnog spleta u toku starenja čoveka [1]
  In vitro i in vivo karakterizacija emulzija sa ekstaktima ploda divlje jabuke (Malus sylvestris (L.) Mill., Rosaceae) stabilizovanih konvencionalnim i biodegrabilnom mešanim emulgatorima [1]
  Inflatorni kosmološki modeli sa tahionskim i radionskim poljima [1]
  Influence of EU Directive “Solvency II” on Insurance Sector in Serbia [1]
  Informaciona asimetrija i rizik portfolia individualnog investitora [1]
  Information asymmetry and individual investors risk portfolio [1]
  Inhibicija ksantin-oksidaze depsipeptidima i 2-amino-5-alkiliden-tiazol-4-onima [1]
  Innovations in Strategic Partnerships between Companies [1]
  Innovativeness of small and medium-sized enterprises as a factor in economic development of Serbia [1]
  Inovacije kao faktor razvoja industrije [1]