Now showing items 72-91 of 840

  Title
  Daljinsko učenje u mehatronici zasnovano na primeni virtuelnih i realnih didaktičkih sistema [1]
  Definisanje i primena metode vrednovanja fleksibilnosti prostorne organizacije stana u višeporodičnim stambenim objektima [1]
  Definisanje modela revitalizacije slobodnih prostora kompleksa sa višespratnim stanovanjem u funkciji unapređenja kvaliteta života [1]
  Design and optimization of electrical contacts and thermal cutoffs [1]
  Design of scalar compandor for medium bit rate using spline approximations [1]
  Detekcija i proaktivna isporuka informacija o saobraćajnim događajjima u mobilnim informacionim sistemima za podršku navigaciji i transportu [1]
  Detekcija mehanizama rezistencije na karbapeneme kod enterobakterija i vrste Pseudomonas aeruginosa [1]
  Determinante međunarodnih merdžera i akvizicija [1]
  Determination of averaged axisymmetric flow in hydraulic turbomachinery runner [1]
  Determination of the relation between the chronic ”an plaque” psoriasis and the main criteria of the metabolic syndrome [1]
  Development and change of attachment in adolescence [1]
  Development and improvement of geotechnical design methods and application of Eurocode 7 [1]
  Diagnostic and prognostic role of serum amiloid a, procalcitonin and d-dimer in patients with community acquired pneumonia [1]
  Dijagnostička procena afektivne i kognitivne komponente teorije uma, emocionalne empatije i afektivne vezanosti kod paranoidne shizofrenije [1]
  Dijagnostički i prognostički značaj serumskog amiloida A, prokalcitonina i D-dimera kod bolesnika sa vanbolnički stečenom pneumonijom [1]
  Dinamička stabilnost viskoelastičnih kontinualnih sistema pod dejstvom slučajnih poremećaja [1]
  Dinamičko ponašanje određenih klasa transportnih mašina sa aspekta incidentnih događaja [1]
  Dinamika i stabilnost hibridnih dinamičkih sistema [1]
  Dinamika promena morfo-motorike dečaka [1]
  Dinamika tahionskih polja u klasičnoj kvantnoj kosmologiji [1]