Show simple item record

Sociological aspects of sculpture in the context of urban visualization

dc.contributor.advisorHusković, Fehim
dc.contributor.otherBlaževski, Trajče
dc.contributor.otherMuratović, Admir
dc.creatorStefanovska Karanfilovska, Valentina
dc.date.accessioned2020-06-29T09:13:52Z
dc.date.available2020-06-29T09:13:52Z
dc.date.available2020-07-04T16:09:09Z
dc.date.issued2017-03-16
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12376
dc.description.abstractKultura se u XXI vijeku konstituira na novim temeljima, a sociologiske teorije kulture na koje smo navikli gube bitku u dodiru s novom globalnom zbiljom. Današnje vrijeme je vrijeme gdje tehnološko-ekonomski i naučni razvoj društva razvija se munjevitom brzinom, svake sekunde raste broj informacija i znanja, dok tehnologija informiranja u savremenoj kulturi postaje sve više vizuelnija. U zaokretu teorije kulture, kao savremenom kulturnom dobu, vidljiv je uticaj umjetničkog djela slike, skulpture, vizuelnih medija, te i vizuelne komunikacije. Umjetnost u jednom društvu bitna je i trebamo je čuvati i njegovati kroz obrazovanje, pogotovo danas u doba socijalizacije i komunikacije, jer jedini način opstanka u očuvanju društva je moguče samo putem umjetnosti. Likovna kultura kroz obrazovni proces ima za cilj da shvati i primjeni u životu strukturalne odnose svijeta, ostvarivajući nove horizonte vidika, stvarajući temeljne preduvjete o razvoju mašte, umjetničkog djelovanja, senzibiliteta, estetskih vrijednosti, čime čovjek postaje svjestan svog kulturnog konteksta i društvevnog okruženja. Stvaralaštvo drugih, misleći na stvaralaštvo naroda kroz historiju umjetnosti, susret sa umjetničkim djelom omogućuje razvijanje vizuelno likovnog mišljenja i razumjevanja likovnog jezika što je nužan faktor za razumjevanje likovne umjetnosti, a posebno vajarskih ostvarenja „Projekta Skoplje 2014“, konkretno djela „Porta Makedonije“, „Aleksandar Makedonski“ i „Filip Makedonski“. U ovom istraživanju putem intervjua prolaznika –turista uradila sam istraživanja da li „Projekat Skoplje 2014“ ima sociološku kao i umjetničku opravdanost, naravno i historijski trenutak koji može uticati na prolaznike –turiste i njihove preferencije i to kao: individualni faktori (uzrast, pol, opće sposobnosti), te društvene i sociološke faktore (njihovo obrazovanje, likovna edukacija, posjeta galerijama, muzejima, domovima kulture kao i kulturnih digađaja). Rezultat istraživanja prolaznika – turista, njihove preferencije skulptorskih ostvarenja, te njihove skulptorsko-umjetničke vrijednosti sa obzirom na uzrast i pol, iskazanih na prvom mjerenju intervjusanih ljudi, kako građana Makedonije tako i turista iz rezličitih zemalja, u velikoj mjeri opravdavaju „Projekat Skoplje 2014“. Znači, radi se konkretno za ova tri skulptorska ostvarenja za koje je urađeno istraživanje. Na isti način (bez razlike na uzrast, pol) turisti su skloni skulptorskim ostvarenjima koji imaju realističke umjetničke vrijednosti, prikazom figura sve do određenih akcenata, simbola koji se prikazuju na djelima, koji imaju prepoznatljive motive, čiste trodimenzionalne oblike i prostor. Stariji ispitanici povoljnije ocjenjuju historijske trenutke od mlađih ispitanika. Oba pola podjednako ocjenjuju vajarsko –umjetničke vrijednosti, realnih prikaza figura kao simbola i kompozicije. Mlađi ispitanici ranije su željeli i kod prolaznika makedonskih građana i turista da učestvuju u intervjuu gdje pokazuju veći interes i bogatiji rječnik jezika likovnosti i njeno pravilno korišćenje u intervjuu. Dokazala sam da je dukacija ova mlada generacija koja uključuje promatranje vajrskih ostvarenja izrazito uspješno te s obzirom na dokazanu uspješnost (za sve promatrane cjeline skulptorskih ostvarenja) gdje će se koristiti u svakodnevnom životu, pravilno vrijednovati i donositi sopstveni sud bez razlike o kojem je umjetničkom djelu riječ. Takođe sam pokazala i dokazala da je edukacija, koja je uključivala ispitanike različitog nivoa obrazovanja, na tragu pojedinih glavnih ili propratnih figura, kao i poruka putem simbola kod različite uzrasti i pola veoma bitna i ima presudnu ulogu.Kako sam išla na veći broj ispitanika, pokazala sam da se edukacija promatranja vajarskih ostvarenja, kao i odnos prema likovnim vrijednostima mijenja, te kako se mijenja i razvija učenjem, očitava se porastom intervjunisanih ispitanika. Ova tri skulptorka ostvarenja daju jasnu sociološkiu i umjetničku sliku i te se sveukupni dojam oprvdava pravilnom edukacijom, što se očituje u odgovorima intervjunisanih prolaznika – turistia. Njihovo razumijevanje, doživljavanje, osjećaj kada se stoji ispred grandioznog, moćnog djela, kao i individualno iskustvo, daju poseban osjećaj sa susretom ovakih i sličnih projekata kod nas i u svijetu. Istražujući uticaj na pravilnom tumačenju, dolazak do vjernih rezultata, potpomaže obrazovanju, posjećivanju muzeja, galerija, kulturnih domova kao i kulturnih događaja. Preferencije prolaznika - turista kako bi lakše doživjeli, razumjeli svaku poruku umjetnika, vrijednost djela, koje bode u oči prolaznika- turiste, svakog građanina, može opravdati svako skulptorsko ostvarenje „Projekta Skoplje 2014“.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет у Новом Пазару, Департман за Умјетностsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Пазаруsr
dc.subjectkulturasr
dc.subjectvizuelna kulturasr
dc.subjectlikovna kulturasr
dc.subjectvajarska djelasr
dc.subjectlikovno obrazovanjesr
dc.subjectlikovna edukacijasr
dc.subjectpreferencije čovjeka vajarskih ostvarenja „Potra Makedonije“, „Aleksandar Makedonski“ i „Filip Makedonski“ „Projekta Skoplje 2014“sr
dc.subject.classificationUmetnostsr
dc.titleSociološki aspekti skulpture u kontekstu urbane vizuelizacijesr
dc.title.alternativeSociological aspects of sculpture in the context of urban visualizationsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63670/Doktrorska Disertacija VALENTINA .pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63671/Izveštaj Valentine Karanfilove Stevanovske.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record