Show simple item record

The impact of banking in Serbia on economic development from the establishment of first banks to modern banking

dc.contributor.advisorЈеремић, Зоран
dc.contributor.otherБарјактаровић, Лидија
dc.contributor.otherМакојевић, Никола
dc.creatorĆorić, Goran
dc.date.accessioned2020-03-16T12:32:12Z
dc.date.available2020-03-16T12:32:12Z
dc.date.issued2020-01-15
dc.identifier.urihttps://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43103-uticaj-bankarstva-u-srbiji-na-privredni-razvoj-od-osnivanja-prvih-banaka-do-savremenog-bankarstvasr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/12278
dc.description.abstractPredmet istraživanja u ovom radu jeste ispitivanje uticaja bankarstva u Srbiji na privredni razvoj od osnivanja prvih banaka do savremenog bankarstva. U radu su korišćene naučne metode analize, sinteze i istorije, uz logistički pristup, prvenstveno u obradi razvoja srpskih finansija od 1868, pa sve do savremenog bankarstva 2018. godine. Na osnovu teorijskih postavki i formiranog modela istraživanja proisteklo je originalno empirijsko istraživanje o doprinosu banaka privrednom razvoju. Istraživanje je vršeno u Srbiji u 2017. godini na uzorku od 238 preduzeća. U istraživanju su korišćene metode anketiranja i empirijskog istraživanja, statističke metode, Kronbahov koeficijent Alfa, metoda korelacije regresione analize, linearna regresija i ANOVA test za utvrđivanje varijabiliteta između nezavisnih varijabli izvora i uslova finansiranja i zavisne varijable poslovanja preduzeća. Rezultati istraživanja potvrdili su osnovnu hipotezu rada, a to je da su banke tokom istorije imale pozitivan uticaj na privredni razvoj. Dokazano je i četiri pomoćne hipoteze, koje se odnose na unutrašnje i spoljne faktore od šireg uticaja na razvoj privrede. Istraživanja u ovom radu daju doprinos ekonomskoj istoriji, posebno istoriji bankarstva. Takođe doprinose stalnoj borbi u Srbiji za nacionalni novac i državne finansije, podizanjem svesti o značaju drevnog novca i finansija za ukupan privredni život zemlje i uticaju bankarstva na razvoj privrede, što i jeste sveopšti doprinos ovog rada. Rezultati upućuju na potrebu daljih istraživanja u oblasti pristupa finansijama, kao i paralelnog razvoja ne-bankarskih izvora finasiranja.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Сингидунум, Студије при универзитетуsr
dc.rightsАуторство (CC BY)sr
dc.sourceУниверзитет Сингидунумsr
dc.subjectFinansijsko tržište, Bankarski sektor Srbije, ponuda kredita, privredni rastsr
dc.subject.classificationЕкономске наукеsr
dc.titleУтицај банкарства у Србији на привредни развој од оснивања првих банака до савременог банкарстваsr
dc.title.alternativeThe impact of banking in Serbia on economic development from the establishment of first banks to modern bankingsr
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record