Show simple item record

Испитивање аутентичних облика провере знања у тестирању говорних вештина на енглеском језику струке

dc.contributor.advisorDurbaba, Olivera
dc.creatorMilanović, Milan
dc.date.accessioned2020-03-09T09:13:16Z
dc.date.available2020-03-09T09:13:16Z
dc.date.issued2019-12-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7350
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21602/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51946511
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/12198
dc.description.abstractThis doctoral dissertation has attempted to investigate authentic forms of assessment in testing ESP speaking skills. To achieve this objective, specific purpose target language use speaking tasks were identified in collaboration with subject specialist informants and by the means of context-based qualitative research, helping the researcher extract speaking task characteristics in the real life domain. The identified domain is that of a labor market in which Business English is used as a language of communication in companies registered at the territory of Kragujevac (Sumadija and Pomoravlje County, Serbia). The researcher analyzed English language speaking tasks by the means of Task characteristics framework, which enabled him to emulate the characteristics of the speaking tasks, embedding them into the characteristics of speaking test tasks. By utilizing the Task characteristics framework, the researcher developed speaking test tasks which claim enhanced situational and interactional authenticity compared to less contextualized speaking tasks, developed by following a syllabus-based model of construct definition...sr
dc.description.abstractАутор ове докторске дисертације узео је за предмет истраживања тестирање говорних вештина на енглеском као језику струке, настојећи да истражи аутентичне облике задатака којима се овај језик тестира. Како би остварио постављене циљеве, аутор је сарађивао са стручњацима из посматране области да би идентификовао говорне задатке који се односе на употребу енглеског, као језика струке. Посредством контекстуализованог квалитативног истраживања, аутор докторске дисертације екстраховао је задатке са којима се говорници суочавају у тзв. „домену стварног живота“ и пренео их у образовни домен, сачувавши њихове најважније карактеристике. За домен „стварног живота“ узет је домен тржишта рада, који је додатно сужен на компаније у којима се пословни енглески језик користи као језик пословне комуникације, на територији Крагујевца (у оквиру шумадијско-поморавског региона у Републици Србији). Говорни задаци који се решавају посредством енглеског језика анализирани су употребом Оквира карактеристика задатака, захваљујући коме се карактеристике говорних задатака ван образовног домена преносе у тај домен са минималним осипањем основних обележја задатака из домена стварног живота. На тај начин, новонастали тестовни задаци претпостављају виши степен ситуационе и интеракцијске аутентичности него што је то случај код тестовних задатака са слабијом контекстуализацијом, односно оних који су изведени на основу дефиниције конструкта настале на основу силабуса...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectassessment, authenticity, ESP, task, Business English, construct, target language use, assessing speakingsr
dc.subjectпровера знања, аутентичност, енглески као језик струке, задатак, пословни енглески језик, конструкт, циљна употреба језика, провера вештине говораen
dc.titleInvestigating authentic forms of assessment in testing English for specific purpose speaking skillsen
dc.title.alternativeИспитивање аутентичних облика провере знања у тестирању говорних вештина на енглеском језику струкеsr
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record