Show simple item record

Prevalence of risk factors for breast cancer in women covered by the National screening program on the territory of the Autonomous Province of Vojvodina

dc.contributor.advisorDugandžija, Tihomir
dc.contributor.otherMiladinov-Mikov, Marica
dc.contributor.otherTrifunović, Jasna
dc.contributor.otherPetrović, Tomislav
dc.contributor.otherRistić, Mioljub
dc.contributor.otherHarhaji, Sanja
dc.creatorRajčević, Smiljana
dc.date.accessioned2019-12-23T16:36:37Z
dc.date.available2019-12-23T16:36:37Z
dc.date.issued2019-11-01
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija156206657302113.pdf?controlNumber=(BISIS)110833&fileName=156206657302113.pdf&id=13063&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=110833&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije156206657962642.pdf?controlNumber=(BISIS)110833&fileName=156206657962642.pdf&id=13064&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije156206657962642.pdf?controlNumber=(BISIS)110833&fileName=156206657962642.pdf&id=13064
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11575
dc.description.abstractRak dojke je trenutno po incidenciji vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. Osnovni cilj istraživanja bio je da se definišu faktori rizika u populaciji žena uzrasta 50-69 godina koje su obuhvaćene Nacionalnim skrining programom ranog otkrivanja raka dojke mamografijom na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV). U istraživanju je korišćena retrospektivno-prospektivna studija. Za potrebe istraživanja formirana je grupa obolelih žena i kontrolna grupa žena na teritoriji APV. Istraživanje je obuhvatilo 510 žena sa teritorije AP Vojvodine, uzrasta od 50 do 69 godina. Rezultati istraživanja pokazali su da su se kao značajni prediktori raka dojke u našem istraživanju izdvojili: 1. Hormonska terapija – one osobe koje su uzimale hormonsku terapiju značajno imaju veću verovatnoću da imaju rak dojke i obrnuto. 2. Prethodna maligna bolest – osobe koje su prethodno imale neku drugu malignu bolest imaju manju šansu da imaju rak dojke  3. One žene koje vrše samokontrolu dojke češće su u nekliničkom uzorku. 4. Žene koje su u grupi starijih su češće u kliničkom uzorku. 5. One osobe koje imaju u porodici nekog ko je oboleo od raka dojke češće i same oboljevaju. Ovo je prvo istraživanje o faktorima rizika za rak dojke na populaciji žena AP Vojvodine u okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Rezultati istraživanja daju osnove za buduća istraživanja iz ove oblasti, takođe mogu da utiču na podizanje svesti žena o značaju redovnih pregleda i ranom otkrivanju raka dojke kao i pružanje podrške programu skrininga.sr
dc.description.abstractBreast cancer is currently theleading malignant disease in women both in developed and developing countries. The main goal of the research was to define risk factors in the population of women aged 50-69 years, covered by the National Screening Program for Early Detection of Breast Cancer by Mammography on the territory of the Autonomous Province of Vojvodina. The researchwasconducted asretrospective-prospective study. For the purpose of the research,were formed a group of diseased women and a control group of women in the territory of AP Vojvodina . The research involved 510 women with the territory of AP Vojvodina, aged 50 to 69 years. The results of the study showed that as significant predictors ofbreast cancer in our study. 1.Hormone Therapy -Those who have taken hormone therapy are significantly more likely to have breast cancer and vice versa. 2. Pre-existing malignant disease -people who previously had any other malignant disease have a lowerchance of having breast cancer 3. Women who perform self-control of their breasts are more often in a non-clinical sampl.e 4. Women in the elderly group are more often in the clinical sample. 5. Those who have a family member who has breast cancer are more likely to suffer from their own illness. This is the first study on the risk factors for breast cancer in the population of AP Vojvodina women within the National Breast Cancer Screening Program. The results of the research provide the basics for future research in this area, they can also help raise women's awareness of the importance of regular screening and early detection of breast cancer, as well as supporting the screening programen
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Медицински факултетsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectneoplazme dojkesr
dc.subjectBreast Neoplasmsen
dc.subjectfaktori rizikasr
dc.subjectpre valencasr
dc.subjectskriningsr
dc.subjectmamografijasr
dc.subjectrano otkrivanje karcinomasr
dc.subjectženasr
dc.subjectRisk Factorsen
dc.subjectPrevalenceen
dc.subjectMass Screeningen
dc.subjectMammographyen
dc.subjectEarly Detection of Canceren
dc.subjectFemaleen
dc.titlePrevalencija faktora rizika za nastanak raka dojke kod žena koje su obuhvaćene nacionalnim skrining programom na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodinesr
dc.title.alternativePrevalence of risk factors for breast cancer in women covered by the National screening program on the territory of the Autonomous Province of Vojvodinaen
dc.typeDoktorska disertacijasr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record