Show simple item record

Electrochemical detection and quantification of selected pesticides at boron-doped diamond electrode

dc.contributor.advisorПетковић, Бранка Б.
dc.creatorЈевтић, Соња М.
dc.date.accessioned2019-09-20T09:59:13Z
dc.date.available2019-09-20T09:59:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11320
dc.description.abstractЕлектрохемијске методе показују низ предности над конвенционалним методама и техникама за одређивање пестицида јер су брже, једноставније, не захтевају скупе апарате, посебну припрему узорка, константно се усавршавају применом савремених нaно- и других материјала и нових експерименталних техника, па ће засигурно и оне бити методе избора у аналитици пестицида у будућности. У овој дисертацији су представљена електрохемијска карактеризација и одређивање изабраних пестицида на електроди од бором-допованог дијаманта. Представљени су први, до сада познати, подаци о електрохемијком понашању, детекцији и квантификацији пестицида петоксамида, кломазона и азаметифоса, и предложене аналитичке методе применљиве у реалним узорцима – речној води и комерцијалном производу. Сулкотрион и мезотрион су послужили за испитивања селективности других пестицида јер њихова одређивања на електроди од бором-допованог дијаманта немају предности над досадашњим одређивањаима на електродама од других материјала. Електрохемијско одређивање бентазона на бором-допованој дијамантској електроди дало је боље резултате од свих досадашњих одређивања таквим техникама, нарочито уз коришћење наночестица гвожђе(III)-оксида као појачивача волтаметријског сигнала. Приказани резултати јасно представљају предности сензорске употребе бором-доповане дијамантске електроде и ефекта које могу имати наночестице у мониторингу и квантификацији пестицида као значајних загађивача животне средине.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини - Косовска Митровица, Природно-математички факултетsr
dc.rightsАуторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)sr
dc.sourceУниверзитет у Приштини - Косовска Митровицаsr
dc.subjectелектрохемијско одређивањеsr
dc.subjectволтаметријске методеsr
dc.subjectбором-допована дијамантска електродаsr
dc.subjectанализа пестицидаsr
dc.subjectузорци речне водеsr
dc.subjectкомерцијални пестицидиsr
dc.subjectнаночестице гвожђе оксидаsr
dc.titleЕлектрохемијска детекција и квантификација изабраних пестицида на бором-допованој дијамантској електродиsr
dc.title.alternativeElectrochemical detection and quantification of selected pesticides at boron-doped diamond electrodesr
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record