Show simple item record

Extensive Analysis of Information Technology Project Management

dc.contributor.advisorDenić, Nebojša
dc.contributor.otherRadojičić, Miroslav
dc.contributor.otherKontrec, Nataša
dc.contributor.otherJovković, Srđan
dc.contributor.otherĆirković, Bogdan
dc.creatorStevanović, Vesna
dc.date.accessioned2019-09-03T11:01:07Z
dc.date.available2019-09-03T11:01:07Z
dc.date.available2020-07-04T15:41:28Z
dc.date.issued2019-04-25
dc.identifier.urihttp://www.alfa.edu.rs/O-Univerzitetu/Repozitorijum/FIT-Vesna-Stevanovic-12.2.2019sr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11298
dc.description.abstractDanas se preduzeća i poslovni sistemi u svakodnevnom poslovanju susreću sa neminovnošću uvoĊenja savremenih informaciono komunikacionih tehnologija u svoje organizacije kako bi unapredili svoje poslovne procese i stekli konkurentsku prednost. Teoretska istraţivanja, kao i istraţivanja sprovedena u praksi, nedvosmisleno ukazuju da se preduzeća na ovaj korak odluĉuju bez neophodne struĉne analize poslovnih procesa i u potrebnoj i dovoljnoj meri poznavanja metodologije upravljanja projektima, kao i da je u ovoj oblasti prisutan nedostatak adekvatne literature naroĉito iz oblasti upravljanja informaciono tehnološkim projektima. Ovaj rad daje novi pristup istraţivanju iz oblasti upravljanja projektima preko studiozne analize osnova upravljanja projektima, metodologije upravljanja projektima, strateškog upravljanja projektima, otpora promenama u informaciono komunikacionim projektima, rizika u informaciono komunikacionim projektima i upravljanja rizicima u informaciono komunikacionim projektima. Sa ciljem potvrdjivanja postavljenih hipoteza, u ovom radu su istraţena i detaljno predstavljena konkretna rešenja upravljanja informaciono komunikacionim projektima u poslovnim sistemima sa akcentom na upravljanje informaciono komunikacionim projektima u poslovnim sistemima i organizacijama koje se bave obrazovanjem, koja za cilj imaju unapredjenje poslovanja i postizanje pozitivnih poslovnih rezultata.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет „Алфа БК“, Факултет информационих технологија (ФИТ)sr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет „Алфа БК“sr
dc.subjectupravljanje projektimasr
dc.subjectinformaciono komunikacione tehnologijesr
dc.subject.classificationElektrotehničko i računarsko inženjerstvosr
dc.subject.classificationInformacione i komunikacione tehnologijesr
dc.titleStudiozna analiza upravljanja informaciono tehnološkim projektimasr
dc.title.alternativeExtensive Analysis of Information Technology Project Managementsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBYsr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63441/Izvestaj+Komisije+za+ocenu+i+odbranu+Vesna+Stevanovic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63439/DR+Vesna+Repozitorijum.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63442/Odluka+o+javnoj+odbrani+Vesna+Stevanovic.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63440/Izjava o autorstvu.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record