Now showing items 1-1 of 1

  • The nature of conceptual knowledge 

    Улoга тематскoг и таксонoмског знања у oрганизацији семантичке мемoрије: нормативни, бихејвиорални и неурални показатељи
    Ilić, Olivera M. (University of Belgrade, Faculty of Philosophy, 12-05-2015)