Now showing items 8587-8606 of 10653

  Title
  Zadatak ponavljanja psudoreči kao postupak za procenu fonološkog razvoja na predškolskom uzrastu : mogućnost diskriminacije specifičnog jezičkog poremećaja u srpskom jeziku [1]
  Zaharija Orfelin (1726-1785) [1]
  Zastupljenost malokluzija kod praistorijskog, srednjovekovnog i savremenog čoveka [1]
  Zastupljenost osnovnih frakcija serumskih proteina, imunoglobulina G i titar antitela protiv herpesvirusa 1 u novorođene ždrebadi poreklom od vakcinisanih i nevakcinisanih kobila [1]
  Zaštitni efekat probiotika na modelu toksičnosti kadmiuma kod pacova [1]
  Zavisnost površinskih osobina staklastog ugljenika od strukture i naknadnog tretmana [1]
  Zemlja u ritualima i verovanjima Srba [1]
  Zener model viscoelasticity for orthotropic solid and application in mechanics of wood. [1]
  Zenerov model viskoelastičnosti za ortotropno čvrsto telo i njegova primena u mehanici drveta [1]
  Zero waste technology of juniper berry (Juniperus communis L.) processing [1]
  Značaj bihejviorističkog pristupa za unapređivanje odlučivanja u savremenim finansijama [1]
  Značaj biološke heterogenosti karcinoma dojke za odgovor na terapiju antiestrogenima [1]
  Značaj biomarkera u proceni oštećenja zgloba kod bolesnika sa hemofilijom [1]
  Značaj blokade cervikalnog pleksusa za ishod hirurškog lečenja karotidne bolesti [1]
  Značaj Dopler ehosonografije u proceni stepena fetalne anemije u trudnoćama sa Rh aloimunizacijom [1]
  Značaj Doppler-ehokardiografskih parametara leve komore za procenu stepena aortne stenoze i ranu prognozu toka bolesti [1]
  Značaj ehokardiografije i ambulatornog praćenja arterijskog krvnog pritiska za rano otkrivanje, tok i prognozu dijabetesne kardiomiopatije [1]
  Značaj ekspresije faktora proliferacije i proteina regulacije ćelijskog ciklusa u gigantocelularnom tumoru kosti [1]
  Značaj ekspresije i polimorfizama receptora sličnih Toll-u 2 i 4 u zapaljenskim oboljenjima srednjeg uva i njihovim komplikacijama [1]
  Značaj ekspresije markera neoangiogeneze u patohistološkoj dijagnozi nodularnih lezija štitaste žlezde porekla folikularnih ćelija [1]