Now showing items 8633-8652 of 10717

  Title
  Xanthomonas arboricola pv. corylina - identification of the pathogen and population biodiversity [1]
  Xanthomonas arboricola pv. corylina - identifikacija patogena i biodiverzitet populacije [1]
  Youth interwar periodical: study and bibliography; Молодëжная печать междувоенного периода: научный труд и библиография [1]
  Yugoslav - American economic relations (1954 -1968) [1]
  Yugoslav army and the Third Reich : 1933-1941 [1]
  Yugoslav policy towards the neighboring countries of people's democracy 1953-1958 [1]
  Yugoslav state policy on Kosovo and Metohija: 1958-1974 [1]
  Yugoslav-Hungarian relations : 1953-1956 [1]
  Yugoslavia, Italy and the Trieste crisis : 1948-1954 [1]
  Zadatak ponavljanja psudoreči kao postupak za procenu fonološkog razvoja na predškolskom uzrastu : mogućnost diskriminacije specifičnog jezičkog poremećaja u srpskom jeziku [1]
  Zaharija Orfelin (1726-1785) [1]
  Zastupljenost malokluzija kod praistorijskog, srednjovekovnog i savremenog čoveka [1]
  Zastupljenost osnovnih frakcija serumskih proteina, imunoglobulina G i titar antitela protiv herpesvirusa 1 u novorođene ždrebadi poreklom od vakcinisanih i nevakcinisanih kobila [1]
  Zaštitni efekat probiotika na modelu toksičnosti kadmiuma kod pacova [1]
  Zavisnost površinskih osobina staklastog ugljenika od strukture i naknadnog tretmana [1]
  Zemlja u ritualima i verovanjima Srba [1]
  Zener model viscoelasticity for orthotropic solid and application in mechanics of wood. [1]
  Zenerov model viskoelastičnosti za ortotropno čvrsto telo i njegova primena u mehanici drveta [1]
  Zero waste technology of juniper berry (Juniperus communis L.) processing [1]
  Značaj bihejviorističkog pristupa za unapređivanje odlučivanja u savremenim finansijama [1]