Now showing items 7976-7995 of 10653

  Title
  Ubrzanje metoda za rešavanje problema prenosa polarizovanog zračenje u više dimenzija i njihova primena [1]
  Učenje i usvajanje leksike engleskog kao stranog jezika kod odraslih [1]
  Učestali leksički spojevi u engleskom jeziku biotehničke struke: korpusna analiza radova izvornih i neizvornih govornika [1]
  Učestalost i faktori rizika za pojavu mikrokarcinoma štitaste žlezde [1]
  Učestalost i specifičnost ispoljavanja Parkinsonove bolesti kod homozigotnih i heterozigotnih nosilaca mutacije gena za glukocerebrozidazu [1]
  Učestalost i tipovi mutacija u genima BRCA u porodicama sa pozitivnom istorijom za karcinom dojke i/ili jajnika u Srbiji [1]
  Učestalost pothranjenosti i nedostatka vitamina D kod bolesnika sa limfoproliferativnim oboljenjima i njihov uticaj na ishod bolesti [1]
  Učestalost, faktori rizika i ishodi padova kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću [1]
  Učinak sistemske terapije na rezilijentnost porodica alkoholičara [1]
  Udhri poetry and its influence on European literature [1]
  Udruženost poliformizma gena TLRs 2,3,4 i CD14 kod bolesnika sa oralnim lihen planusom (OLP) [1]
  Udžbenik kao instrument za konstrukciju i ko-konstrukciju školskog znanja [1]
  Uklanjanje arsena primenom prirodnog i solvotermalno sintetisanog kalcita modifikovanog oksidima metala [1]
  Uklanjanje azotnih jedinjenja iz otpadnih voda u disperzivnim sistemima [1]
  Uklanjanje boja za tekstil iz vode fotokatalitičkom degradacijom u prisustvu nanočestica titan-dioksida imobilisanih na hidrogelove hitozana i alginata [1]
  Uklanjanje fenola i boja iz otpadne vode prirodnim i rekombinantnim oksidativnim enzimima [1]
  Uklanjanje fenola iz otpadnih voda sortama zelene salate (Lactuca sativa L.) [1]
  Uklanjanje jona metala iz vodenih rastvora korišćenjem zeolita:mehanizam, kinetika i primena u fluidizovanom sloju [1]
  Uklanjanje jona olova iz vodenih rastvora upotrebom prirodnog i Fe(III)-modifikovanog zeolita [1]
  Uklanjanje šuma sa višekanalnih slika bazirano na statističkim funkcijama dubine [1]