Now showing items 4889-4908 of 10653

  Title
  O deliteljima nule, invertibilnosti i rangu matrica nad komutativnim poluprstenima [1]
  O nekim transmisionim problemima u disjunktnim oblastima [1]
  O redukcijama sistema linearnih operatorskih jednačina [1]
  Obavezna odbrana u krivičnom postupku [1]
  Obezbeđenje kvaliteta i uvođenje čistije proizvodnje u generičkoj farmaceutskoj industriji [1]
  Objective classification of atmospheric circulation over Serbia [1]
  Objektivna klasifikacija atmosferske cirkulacije iznad Srbije [1]
  Oblici orijentalne kulture na prostoru jugozapadne Srbije [1]
  Oblikovanje novog očinstva kroz prakse očeva u Srbiji [1]
  Obnavljanje pogona distributivnih sistema u okviru razvoja inteligentnih elektroenergetskih mreža [1]
  Obrazovanje kao činilac kvaliteta slobodnog vremena odraslih [1]
  Obrazovanje kao činilac upotrebe interneta u slobodnom vremenu odraslih [1]
  Obtaining new liqueurs with functional properties from selected medicinal, aromatic and culinary plants [1]
  Obtaining of biologically active fibers on the basis of selectively oxidized cellulose [1]
  Obtaining of nanostructured powders for production of new dispersion strengthened sintered material in the system Cu-Al2O3 [1]
  Obtaining of special properties cellulose fibers by chemical modification [1]
  Obtaining, characterization and optimization of hypolipidemic extracts of lemon balm (Melissa officinalis) and fenugreek (Trigonella foenum-graecum) using supercritical carbon dioxide [1]
  Occulture in poetics of Marina Abramović; Оккультура в поэтике Марины Абрамович [1]
  Ocena genotipova ječma na otpornost prema suši u fazi nalivanja zrna [1]
  Ocena kvaliteta artikulacije glasova srpskog jezika primenom neuronskih mreža [1]