Show simple item record

Developing learner autonomy: the use of graded self-assessment tasks in primary school coursebooks of English as a foreign language ; Развитие автономии учащихся: градация задач для самооценки в учебниках по английскому языку как иностранному на уровне начальной школы

dc.contributor.advisorTrbojević-Milošević, Ivana
dc.creatorGligorić, Slobodanka
dc.date.accessioned2019-01-25T15:29:06Z
dc.date.available2019-01-25T15:29:06Z
dc.date.available2020-07-03T10:11:11Z
dc.date.issued2018-09-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6549
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10691
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19306/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50919695
dc.description.abstractPredmet ovog istraživanja predstavlja ispitivanje uloge didaktičkog oblikovanja zadataka za samoevaluaciju u udžbenicima engleskog kao stranog jezika na razvoj autonomije učenika, posmatrane kroz dve komponente: sposobnost samoevaluacije i sposobnost samoregulisanog učenja. U tu svrhu, dizajnirali smo poseban model zadataka za samoevaluaciju zasnovan na idejama gradiranosti kao postepene obuke veštinama samoevaluacije kroz pripremne faze uzajamne i vršnjačke evaluacije, i kooperativnosti kao obaveznog segmenta vršnjačke saradnje u procesu uzrade zadatka. Naša polazna pretpostavka bila je da će učenici koji su radili sa modifikovanim materijalom pokazati viši nivo sposobnosti samoevaluacije i samoregulacije od svojih kolega, što bi trebalo da se ogleda i u njihovom akademskom uspehu. Kako upotreba didaktičkog materijala u nastavi u velikoj meri zavisi od nastavnika koji ga upotrebljava, želeli smo da istražimo da li stavovi nastavnika utiču na razvoj navedenih sposobnosti. Najzad, kako je populacija na kojoj smo vršili ispitivanje obuhvatala dosta široku grupu mlađih učenika, postavili smo pitanje da li je kod razvoja učeničke autonomije kroz gradiranu samoevaluativnu praksu uzrast ispitanika značajna varijabla, te da li će postojati značajna razlika u rezultatima učenika nižih i viših razreda...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectautonomijasr
dc.subjectautonomyen
dc.subjectlifelong learningen
dc.subjectself-assessmenten
dc.subjectpeer-assessmenten
dc.subjectformative assessmenten
dc.subjectself-regulated learningen
dc.subjectyoung learnersen
dc.subjectcoursebooken
dc.subjectachievementen
dc.subjectattitudeen
dc.subjectdoživotno učenjesr
dc.subjectsamoevaluacijasr
dc.subjectvršnjačka evaluacijasr
dc.subjectformativna evaluacijasr
dc.subjectsamoregulisano učenjesr
dc.subjectmlađi učenicisr
dc.subjectudžbeniksr
dc.subjectpostignućesr
dc.subjectstavsr
dc.titleRazvoj učeničke autonomije : gradiranje zadataka za samoevaluaciju u udžbenicima engleskog kao stranog jezika na nivou osnovne školesr
dc.title.alternativeDeveloping learner autonomy: the use of graded self-assessment tasks in primary school coursebooks of English as a foreign language ; Развитие автономии учащихся: градация задач для самооценки в учебниках по английскому языку как иностранному на уровне начальной школыen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29051/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29052/IzvestajKomisije18887.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record