Show simple item record

Correlatonal Concepts of Psychodrama and Sociodrama with the Director's Methodology of Zelimir Zilnik

dc.contributor.advisorPopović, Živko
dc.contributor.otherPopović, Živko
dc.contributor.otherFranceško, Mirjana
dc.contributor.otherLazić, Dubravka
dc.creatorVojnović, Miljan
dc.date.accessioned2018-12-19T17:10:25Z
dc.date.available2018-12-19T17:10:25Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146106173736246.pdf?controlNumber=(BISIS)100664&fileName=146106173736246.pdf&id=5408&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100664&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146106176396118.pdf?controlNumber=(BISIS)100664&fileName=146106176396118.pdf&id=5409&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146106176396118.pdf?controlNumber=(BISIS)100664&fileName=146106176396118.pdf&id=5409
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10360
dc.description.abstractUporednom analizom elemenata psihodrame i socidrame s jedne i filmske metodologije reditelja Želimira Žilnika sa druge strane, u ovom radu ukazano je na funkcionalnu korelaciju poreĊenih disciplina. Evidentna srodnost psihodrame i sociodrame sa metodologijom rada na filmu upućuje na mogućnost njihove metodološke interakcije, ĉime se ujedno i proširuje polje paradigmatskih okvira u metodološkoj praksi filmskog stvaralaštva. Strukturu rada čini osam poglavlja. U teorijskom delu dat je pregled ključnih načela i metodoloških koncepata psihodrame i sociodrame, zatim su razmatrane metodološke osnove specifiĉnog filmskog podţanra dokudrame. U prvom delu istraţivanja analiziran je autentični filmski jezik Želimira Žilnika najizrazitijeg predstavnika dokudramskog pravca kod nas, a potom su u drugom delu izvedeni zaključci o dominantnim korelativnim elementima poređenih metodologija. Ključno zapažanje koje proističe iz sprovedene komparacije ukazuje na evidentno postojanje psihodramskih i sociodramskih elemenata u specifiĉnoj metodologiji Želimira Žilnika kao dominantnih odrednica pomoću kojih autor na impresivan naĉin koristi fleksibilni potencijal dokudrame u balansu između dokumentarne i igrane forme. Specifiĉnost ovakve autorske orijentacije je da kroz kreiranje imaginarne filmske priĉe principom dramske rekonstrukcije stvarnosti ističe ono što u realnom svetu ima za podlogu indeksiĉnu proverljivost. Potvrđujući hipotezu o funkcionalnoj primenljivosti naučnih saznanja u umetniĉkom procesu, konkretno na primeru paralelizma socijalne psihologije i filma, rezultati ovog istraţivanja otvaraju mogućnost formiranja polazne osnove za dalja istraţivanja u oblasti filmologije, naroĉito u domenu dokudrame, a mogu imati pedagoške implikacije u radu sa studentima, mladim autorima, kao i sa svima koji žele da prošire svoju metodologiju primenom ovakvog specifiĉnog - interdisciplinarnog pristupa.  sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Академија уметностиsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectkorelacija psihodrame, sociodrame i dokudrame, metodologija filma, teorija uloga, fikcija, dokumentarnost, realističnost, dramska akcija, autentičnost, Jakob Levi Moreno, Želimir Žilniksr
dc.subjectcorrelation of psychodrama, sociodrama and docudrama, film methodology, role theory, fiction, documentary, reality, dramatic action, authenticity, Jacob Levy Moreno, Zelimir Zilniken
dc.titleKorelacija koncepata psihodrame i sociodrame sa rediteljskim metodom Želimira Žilnikasr
dc.title.alternativeCorrelatonal Concepts of Psychodrama and Sociodrama with the Director's Methodology of Zelimir Zilniken
dc.typeDoktorska disertacijasr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record