Приказ основних података о дисертацији

Effects of initial-state fluctuations in pbpb and ppb collisions at the cms experiment.

dc.contributor.advisorMilošević, Jovan
dc.contributor.otherSimić, Ljiljana
dc.contributor.otherАdžić, Petar
dc.contributor.otherBurić, Maja
dc.creatorDevetak, Damir D.
dc.date.accessioned2018-11-07T15:58:48Z
dc.date.available2018-11-07T15:58:48Z
dc.date.issued2018-02-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6039
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18359/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50048015
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10110
dc.description.abstractУ овој тези предтсављена је систематска анализа нарушења факторизације дугодометних азимуталних дво-честичних корелација...sr
dc.description.abstractIn this thesis systematic studies on factorization breaking of long-range azimuthal twoparticle correlations into a product of single-particle anisotropies are presented, as a function of transverse momentum (pT) and pseudorapidity of both particles, and as a function of the particle multiplicity in PbPb and pPb collisions...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Физички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/171019/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсудари тешких језгара, колективни ток, азимутална анизотропијаsr
dc.subjectheavy ion collisions, collective flow, azimuthal anisotropy, CMS experiment, LHCen
dc.titleЕфекти флуктуација почетних стања у сударима PbPb и pPb у експерим,енту CMSsr
dc.title.alternativeEffects of initial-state fluctuations in pbpb and ppb collisions at the cms experiment.en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМилошевић, Јован; Симић, Љиљана; Adžić, Petar; Бурић, Маја; Деветак, Дамир Д.; Efekti fluktuacija početnih stanja u sudarima PbPb i pPb u eksperim,entu CMS;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији