Приказ основних података о дисертацији

Illegal migrations as the factor of international terrorism

dc.contributor.advisorMilašinović, Radomir
dc.contributor.otherPutnik, Nenad
dc.contributor.otherBodin, Milenko
dc.contributor.otherMilošević, Mladen
dc.contributor.otherSimeunović, Dragan
dc.creatorMarković, Srđan V.
dc.date.accessioned2018-11-07T15:58:38Z
dc.date.available2018-11-07T15:58:38Z
dc.date.issued2018-09-21
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6103
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18535/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50642191
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10108
dc.description.abstractИлегалне миграције и терористичке организације са елементима иностраности су огромни глобални проблеми савременог света...sr
dc.description.abstractIllegal migrations and terrorist actions with foreign elements is an enormous global problem in the contemporary world...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectилегалне миграције, тероризам, терористичке акције, безбедносне појавеsr
dc.subjectillegal migration, terrorism, terrorist actions, security phenomenonen
dc.titleИлегалне миграције као фактор међународног тероризмаsr
dc.title.alternativeIllegal migrations as the factor of international terrorismen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМилашиновић, Радомир; Путник, Ненад; Бодин, Миленко; Милошевић, Младен; Симеуновић, Драган; Марковић, Срђан В.; Ilegalne migracije kao faktor međunarodnog terorizma;


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији