• Заштита мањина 

    La protection des minorités
    Pržić, Ilija A. (Универзитет у Београду, Правни факултет, 30-06-1932)