Now showing items 1-20 of 18334

  Title
  "Another Window in the Pool" - expanded video installation [1]
  "Diskursi o ženama Boke Kotorske: rodni identiteti (1815-2015)" [1]
  "Menadžment, optimizacija faktora proizvodnje i privredni rast" [1]
  "Sermon on holy and venerable icons": Contributions to the analysis of the Byzantine text and its Old Church Slavonic translations. [1]
  "Short history" of the patriarch Nikephoros : а historical analysis of the work [1]
  "The Discourses on Women from Boka Kotorska: Gender Identities (1815-2015)" [1]
  "The Roman History" of Nikephoros Gregoras: historical analysis of his work [1]
  "U koji fajl da stavim svoje srce" (Eksperimentalni film kao fuzija filmskih rodova, dokumentarnog i igranog) [1]
  "Zasićenje" - Istraživanje digitalne manipulacije zvukom u audiovizuelnom delu [1]
  "Вашар на црвено слово" (документарни материјал као грађа за стварање представе) [1]
  "Визуелно маркирање отвореног урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама" [1]
  "Град и слика - значај и функција сликарских интервенција у јавном простору" [1]
  "Конструктивни елементи и склопови као део архитектонске ликовности" [1]
  "Краткометражни играни филм Ход: слика као звучни инструмент" [1]
  "Мапирање сећања - Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања" [1]
  "Менаџмент, оптимизација фактора производње и привредни раст" [1]
  "Преигравање" (Транспоновање у филм песама Васка Попе Игре из збирке поезије Непочин поље" [1]
  "Ромејска историја" Нићифора Григоре: историјска анализа дела [1]
  "Слово о слову", кратки веб наративи о типографији [1]
  #The #impact of intellectual capital on financial performance - the theoretical and methodological aspects [1]