Now showing items 1-20 of 16026

  Title
  "Another Window in the Pool" - expanded video installation [1]
  "Diskursi o ženama Boke Kotorske: rodni identiteti (1815-2015)" [1]
  "Menadžment, optimizacija faktora proizvodnje i privredni rast" [1]
  "Short history" of the patriarch Nikephoros : а historical analysis of the work [1]
  "The Discourses on Women from Boka Kotorska: Gender Identities (1815-2015)" [1]
  "The Roman History" of Nikephoros Gregoras: historical analysis of his work [1]
  "Zasićenje" - Istraživanje digitalne manipulacije zvukom u audiovizuelnom delu [1]
  "Визуелно маркирање отвореног урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама" [1]
  "Град и слика - значај и функција сликарских интервенција у јавном простору" [1]
  "Конструктивни елементи и склопови као део архитектонске ликовности" [1]
  "Мапирање сећања - Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања" [1]
  "Менаџмент, оптимизација фактора производње и привредни раст" [1]
  "Ромејска историја" Нићифора Григоре: историјска анализа дела [1]
  "Слово о слову", кратки веб наративи о типографији [1]
  "ЦРНИ ЧОВЕК" – Вишемедијски уметнички пројекат [1]
  'DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment' Digitalni, vizuelni, interaktivni, zvučni i tekstualni eksperiment sa elementima animacije [1]
  'DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment' DiLuminous Painting Animation Interaction Noise and Text Experiment [1]
  (Agrarian politics in Yugoslavia : (1945-1953) [1]
  (De)komponovanje tela u postmodernističkoj književnosti [1]
  (Tematizacija i leva dislokacija u engleskom i srpskom jeziku) [1]