Приказ резултата 1-20 од 14313

  Наслов
  "Another Window in the Pool" - expanded video installation [1]
  "Diskursi o ženama Boke Kotorske: rodni identiteti (1815-2015)" [2]
  "Short history" of the patriarch Nikephoros : а historical analysis of the work [1]
  "The Discourses on Women from Boka Kotorska: Gender Identities (1815-2015)" [2]
  "Zasićenje" - Istraživanje digitalne manipulacije zvukom u audiovizuelnom delu [1]
  "Визуелно маркирање отвореног урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама" [1]
  "Град и слика - значај и функција сликарских интервенција у јавном простору" [1]
  "Конструктивни елементи и склопови као део архитектонске ликовности" [1]
  "Мапирање сећања - Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања" [1]
  "Слово о слову", кратки веб наративи о типографији [1]
  "ЦРНИ ЧОВЕК" – Вишемедијски уметнички пројекат [1]
  'DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment' Digitalni, vizuelni, interaktivni, zvučni i tekstualni eksperiment sa elementima animacije [1]
  'DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment' DiLuminous Painting Animation Interaction Noise and Text Experiment [1]
  (Agrarian politics in Yugoslavia : (1945-1953) [1]
  (Tematizacija i leva dislokacija u engleskom i srpskom jeziku) [1]
  (The Development and History of Hungarian Literature on the Territory of Bácska and Bánság) [1]
  (THE LITERARY ASPECTS OF THEHUNGARIAN PRESS AND PUBLISHINGINDUSTRY IN BACKA IN THE PERIOD 1947-1952) [1]
  ...of Uruk-the-Sheepfold, композиција за камерни инструментални ансамбл, приповедача и сопран [1]
  2-alkiliden-4-oksotiazolidin-s-oksidi: sinteza, struktura i hemijse transformacije [1]
  2-alkylidene-4-oxothiazolidine s-oxides: synthesis, structure and chemical transformations [1]