Приказ резултата 1-20 од 120

  Универзитет
  Државни универзитет у Новом Пазару, Студије при универзитету [4]
  Европски универзитет, Факултет за европски бизнис и маркетинг [ФЕБМ] [2]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за биофарминг, Бачка Топола [3]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за културу и медије [12]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за менаџмент, Зајечар [6]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за међународну економију [3]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за пословне студије [11]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за право, јавну управу и безбедност [13]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за уметност и дизајн [9]
  Универзитет Едуконс, Студије при универзитету [1]
  Универзитет Едуконс, Факултет за европске правно-политичке студије [11]
  Универзитет Едуконс, Факултет за спорт и туризам [6]
  Универзитет Едуконс, Факултет заштите животне средине [2]
  Универзитет Едуконс, Факултет пословне економије [15]
  Универзитет Метрополитан, Студије при универзитету [4]
  Универзитет одбране, Војна академија [17]
  Универзитет одбране, Војномедицинска академија - Медицински факултет [19]
  Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе [23]
  Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Стоматолошки факултет, Панчево [6]
  Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент [13]