Now showing items 1-20 of 124

  University
  Државни универзитет у Новом Пазару, Студије при универзитету [5]
  Европски универзитет, Факултет за европски бизнис и маркетинг [ФЕБМ] [2]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за биофарминг, Бачка Топола [3]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за културу и медије [21]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за менаџмент, Зајечар [8]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за међународну економију [5]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за пословне студије [17]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за право, јавну управу и безбедност [18]
  Универзитет "Џон Незбит", Факултет за уметност и дизајн [9]
  Универзитет Едуконс, Академија класичног сликарства [2]
  Универзитет Едуконс, Студије при универзитету [1]
  Универзитет Едуконс, Факултет еколошке пољопривреде [2]
  Универзитет Едуконс, Факултет за европске правно-политичке студије [12]
  Универзитет Едуконс, Факултет за спорт и туризам [13]
  Универзитет Едуконс, Факултет заштите животне средине [4]
  Универзитет Едуконс, Факултет пословне економије [18]
  Универзитет Метрополитан, Студије при универзитету [6]
  Универзитет одбране, Војна академија [31]
  Универзитет одбране, Војномедицинска академија - Медицински факултет [21]
  Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе [47]