Now showing items 9510-9529 of 17019

  Title
  Provera teorije o dva aspekta moralnosti na uzorku građana Srbije [1]
  Proza Bogoboja Atanackovića [1]
  Proza Ernesta Hemingveja iz ugla teorija roda i razlike [1]
  Prozodijski markeri citiranog govora u razgovornom jeziku [1]
  Prve verzije Lanselota u prozi iz XIII veka i poetika francuskog srednjovekovnog romana [1]
  Prоučаvаnjе uticаја strukturе nа аntikоnvulzivnu аktivnоst 3,5-disupstituisаnih-5-fеnilhidаntоinа mеtоdоm linеаrnе kоrеlаciје еnеrgiје sоlvаtаciје [1]
  Pseudihypoxia in renal cell carcinoma [1]
  Psihički poremećaji nakon ishemijskog moždanog udara [1]
  Psihografska analiza u segmentaciji turističkog tržišta [1]
  Psiholingvistički aspekt jezičke igre kao metajezičkog konteksta (refleksiva) u analizi srpske i ruske jezičke ličnosti [1]
  Psihološke determinante preduzetničke orijentacije u servisnom sektoru [1]
  Psihološke osnove stava prema upadljivoj potrošnji [1]
  Psihološke promene u žena inficiranih humanim papiloma virusom [1]
  Psihološke reakcije dece i adolescenata na malignu bolest i lečenje - procena i podrška [1]
  Psihološki korelati preferiranog stila rukovođenja [1]
  Psihološki problemi žena koje se leče zbog infertiliteta i njihove korelacije sa ishodom vantelesne oplodnje [1]
  Psihološko blagostanje: provera realnostikonstrukta u okviru multidimenzionog modela Carol Ryff [1]
  Psihometrijska analiza činilaca ekonomskog rasuđivanja zdravstvenih stručnjaka u procesu donošenja kliničke odluke [1]
  Psihopatija, ličnost i kriminalni recidiv: multimetodski pristup [1]
  Psihopatološke dimenzije ličnosti, traženje senzacija i preferencija sportova kod nasilnih i nenasilnih kriminalaca [1]