Now showing items 9179-9198 of 16579

  Title
  Proračun kompleksnih kratkih spojeva neuravnoteženih distributivnih mreža sa distribuiranim energetskim resursima [1]
  Proračun podzemnog toka metodom konačnih zapremina [1]
  Proračun tokova snaga neuravnoteženih mreža sa energetskim resursima priključenim na mrežu preko uređaja energetske elektronike [1]
  Proračuni tokova snaga neuravnoteženih distributivnih mreža [1]
  Proročanstva i prekognicija - od kulturne konstrukcije vremena do političke upotrebe [1]
  Prosodic markers of quoted speech in conversational discourse [1]
  Prospective study of antibiotic use and bacterial resistance in hospitalized children [1]
  Prospective study of cognitive impairment in Parkinson's disease: clinical, neuropsychological and morphological predictors [1]
  Prospective systemic risk analysis of the medicines dispensing process in the community pharmacy setting - perspective of pharmaceutical service quality and patient safety improvement [1]
  Prospektivna sistemska analiza rizika u procesu izdavanja lekova u javnoj apoteci - perspektiva unapređenja kvaliteta usluga i bezbednosti pacijenata [1]
  Prospektivna studija kognitivnih poremećaja u Parkinsonovoj bolesti: klinički, neuropsihološki i morfološki prediktori [1]
  Prospektivna studija upotrebe antibiotika i stanja bakterijske rezistencije kofd hospitalizivane dece [1]
  Prostiranje elektromagnetnih talasa kroz hiralne metamaterijale u terahercnom frekventnom opsegu [1]
  Prostiranje svetlosti u kompleksnim fotonskim rešetkama sa zasićujućom nelinearnošću [1]
  Prostiranje svetlosti u kompleksnim sistemima spregnutih talasovoda [1]
  Prostor u videoigrama kao novi oblik scenske arhitekture [1]
  Prostori alternativnih kulturnih praksi u Jugoslaviji: 1945 -1980. godine [1]
  Prostori harmonijskih funkcija i harmonijska kvazikonformna preslikavanja [1]
  Prostori periodičnih distribucija, ultradistribucija i talasni front [1]
  Prostorna distribucija i ekologija orhideja (Orchidaceae) zapadne Srbije [1]