Now showing items 9139-9158 of 16371

  Title
  Proučavanje sinterabilnosti kordijeritnih prahova sintetizovanih različitim sol-gel postupcima. [1]
  Proučavanje sinteze, strukture i osobina derivata 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona [1]
  Proučavanje sistema: mono i disulfovani produkti hidrohinona-joni metala [1]
  Proučavanje sorpcije hroma(VI) iz vodenih rastvora na funkcionalizovanim sepiolitima [1]
  Proučavanje sorpcionog i energetskog potencijala otpadne biomase Prunus persica L. [1]
  Proučavanje stabilnosti donepezil-hidrohlorida različitim analitičkim metodama [1]
  Proučavanje steking interakcija helatnih prstenova u kvadratno-planarnim kompleksima prelaznih metala [1]
  Proučavanje strukture i svojstava tečnih kristala oblika banane sa piridinom kao centralnim prstenom [1]
  Proučavanje tretmana, fizičko-hemijskih svojstava crvenog mulja i parametara sorpcije na efikasnost uklanjanja jona nikla iz vodenih rastvora [1]
  Proučavanje uticaja biostimulacionih faktora na mikrobiološku razgradnju glavnih komponenata u zagađivaču naftnog tipa [1]
  Proučavanje uticaja parametara procesa teksturiranja na strukturu i svojstva teksturiranih poliesterskih pređa [1]
  Proučavanje uticaja različitih postupaka modifikacije na fizičko-hemijske karakteristike i sorpciona svojstva sepiolita [1]
  Provera stražarskih limfnih nodusa kod diferentovanih tiroidnih karcinoma u odluci za selektivnu modifikovanu lateralnu disekciju vrata [1]
  Provera teorije o dva aspekta moralnosti na uzorku građana Srbije [1]
  Proza Bogoboja Atanackovića [1]
  Proza Ernesta Hemingveja iz ugla teorija roda i razlike [1]
  Prozodijski markeri citiranog govora u razgovornom jeziku [1]
  Prve verzije Lanselota u prozi iz XIII veka i poetika francuskog srednjovekovnog romana [1]
  Prоučаvаnjе uticаја strukturе nа аntikоnvulzivnu аktivnоst 3,5-disupstituisаnih-5-fеnilhidаntоinа mеtоdоm linеаrnе kоrеlаciје еnеrgiје sоlvаtаciје [1]
  Pseudihypoxia in renal cell carcinoma [1]