Приказ резултата 8541-8560 од 15497

  Наслов
  Proinflamatorni i regionalni medikatori u pseudoeksfolijativnom sindromu [1]
  Proinflammatory and antiinflammatory cytokines as markers of surgical trauma and tissue damage in laparoscopic and conventional cholecystectomy [1]
  Proinflammatory and regulatory cytokines in pseudoexfoliation syndroma [1]
  Proizvodni i fiziološki odgovor vinove loze na zelenu rezidbu [1]
  Proizvodni rezultati tovnih pilića i kokoši nosilja hranjenih smešama sa različitim učešćem sirovog zrna soje [1]
  Proizvodnja bioetanola kao alternativnog goriva iz kukuruza pomoću slobodnog imobilisanog kvasca Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus [1]
  Proizvodnja i imobilizacija mikrobnih ß-galaktozidaza za primenu u transgalaktozilacionim reakcijama [1]
  Proizvodnja i karakteristike funkcionalnih fermentisanih napitaka na bazi surutke [1]
  Proizvodnja i kvalitet proizvoda kokoši nosilja iz alternativnih sistema gajenja [1]
  Proizvodnja i ocena kvaliteta voćnog vina od sorti domaće šljive (Prunus domestica L.) [1]
  Proizvodnja i primena bioaktivnih proteina i peptida surutke [1]
  Proizvodnja mikrobnih lipaza i proteaza kao aditiva u formulacijama detergenata [1]
  Proizvodnja mlečne kiseline i probiotske biomase na destilerijskoj džibri [1]
  Projection of structure of coatings based onconventional and hyperbranched alkyd resins [1]
  Projektovanje 3D koordinatnih usmerenih grafova na ravan i pravu i primena u procesu sinteze sistoličkih polja [1]
  Projektovanje baza podataka u oblasti obrazovnog računarskog softvera [1]
  Projektovanje elemenata pribora sa aspekta nosivosti i popustljivosti njihovih kontakata sa radnim predmetom [1]
  Projektovanje i ispitivanje struktura baza podataka u upravljanju održavanjem vazduhoplovanih sistema [1]
  Projektovanje i karakterizacija induktora i niskošumnog pojačavača u tehnologiji monolitnih integrisanih kola za širokopojasne primene [1]
  Projektovanje i optimizacija električnih kontakata i termičkih prekidača [1]