Now showing items 8541-8560 of 16357

  Title
  Prilog rešenju problema automatske funkcionalne provere uređaja potrošačke elektronike zasnovanih na ekranu osetljivom na dodir [1]
  Prilog rešenju problema minimizacije Jensenovog funkcionala [1]
  Prilog rešenju problema stabilnosti dvopojasnih lančaničnih sistema [1]
  Prilog savremenom etaloniranju strujnih mernih transformatora [1]
  Prilog sintezi pogonskog mehanizma obrtne platforme hidrauličkih bagera [1]
  Prilog teoriji uopštenih slučajnih procesa [1]
  Prilozi razvoju elektronskog učenja – Mogućnosti konverzije nastavnih aktivnosti i materijala u elektronski oblik [1]
  Prilozi teoriji integralnih transformacija i konvolucionih jednačina na prostorima temperiranih ultradistribucija [1]
  Prilоg rаzvојu mеtоdоlоgiје zа izbоr trаsа zа krеtаnjе vоzilа kоја trаnspоrtuјu оpаsnu rоbu sа аspеktа uprаvlјаnjа rizikоm [1]
  Primena ""co-benefits"" metode za unapređenje životne sredine i održivi razvoj urbanih sredina zemalja u razvoju [1]
  Primena 7C2C5 monoklonskog antitela u razvoju ELISA testova za otkrivanje infekcije sa Trichinella spp. i izolaciju komponenti parazita koje nose imunodominantni epitop [1]
  Primena aditivnih proizvodnih tehnologija u postupku preciznog livenja ortopedskih implantata [1]
  Primena aditivnih tehnologija u izradi anatomski prilagođenih skafolda za rekonstrukciju koštanog tkiva [1]
  Primena agroindustrijskog otpada za izdvajanje katjonskih boja i bioloških molekula iz vodenog rastvora procesom biosorpcije [1]
  Primena akvatičnih oligoheta (Tubificidae) u in situ i ex situ ekogenotoksikološkim istraživanjima [1]
  Primena algometrije kod osoba sa cervikalnom i lumbalnom radikulopatijom [1]
  Primena analize verbalne produkcije u selekcionom intervjuu [1]
  Primena anodne oksidacije hlorida, bromida i cirkonijuma u organskoj sintezi [1]
  Primena antihipertenzivnih lekova i neželjeni efekti kod različitih dobnih grupa [1]
  Primena bliske infracrvene spektroskopije u predviđanju svojstava termički modifikovanog drveta bukve sa lažnom srčevinom [1]