Приказ резултата 8501-8520 од 15494

  Наслов
  Prognostički modeli u predviđanju lokalno-uznapredovalog tumora mokraćne bešike [1]
  Prognostički parametri jednogodišnjeg mortaliteta hospitaliziranih bolesnika sa srčanom insuficijencjom [1]
  Prognostički značaj aberantne metilacije CpG ostrvaca u folikularnim i difuznim B-krupnoćelijskim limfomima čoveka [1]
  Prognostički značaj androgenog receptora u ranom karcinomu dojke: meta-analiza [1]
  Prognostički značaj angiogeneze i ekspresije adhezivnih molekula stromalnih ćelija kod bolesnika sa folikularnim i difuznim B krupnoćelijskim limfomom [1]
  Prognostički značaj angiogeneze i mikrosredine tumora na ishod lečenja bolesnika sa Hočkinovim limfomom [1]
  Prognostički značaj biohemijskih pokazatelja kod pacijenata sa infarktom miokarda sa ST elevacijom lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]
  Prognostički značaj elektroencefalografskog nalaza kod novorođenčadi sa epileptičkim napadima [1]
  Prognostički značaj elektromehaničke funkcije leve pretkomore za pojavu rekurentne atrijalne fibrilacije, lečene radiofrekventnom terapijom [1]
  Prognostički značaj erektilne disfunkcije u proceni stepena oštećenja endotela [1]
  Prognostički značaj GDF-15 kod bolesnika sa manifestnim pogoršanjem hronične srčane slabosti [1]
  Prognostički značaj gustine tumorskih pupoljaka i citoplazmatskih pseudofragmenata u tumorskom tkivu karcinoma kolona kod bolesnika u stadijumu II [1]
  Prognostički značaj imunohistohemijskih parametara i histomorfološkog skora u proceni težine displazije epitela grlića materice [1]
  Prognostički značaj klasičnih i molekularnih biomarkera ranog karcinoma dojke u praćenju toka bolesti [1]
  Prognostički značaj kliničkih i parametara kompjuterizovane tomografije kod pacijenata sa hroničnim subduralnim hematomom [1]
  Prognostički značaj komorbiditeta u bolesnika sa lokoregionalno uznapredovalim, inoperabilnim planocelularnim karcinomima glave i vrata [1]
  Prognostički značaj laboratorijskih pokazatelja uteroplacentalne cirkulacije kod trudnica sa hipertenzijom i preeklampsijom [1]
  Prognostički značaj mijelotoksičnosti u toku hemioterapije za preživljavanje bolesnika sa uznapredovalim nemikrocelularnim karcinomom bronha [1]
  Prognostički značaj molekularnih markera, kliničkih i patohistoloških parametara kod bolesnika operisanih zbog karcinoma rektuma u ranom stadijumu [1]
  Prognostički značaj mutacija gena za nukleofosmin u akutnim leukemijama u dece [1]