Now showing items 7329-7348 of 18332

  Title
  Model planiranja flote vazduhoplovnog prevozioca [1]
  Model portala za inteligentno upravljanje elektronskim dokumentima [1]
  Model poslovne inteligencije zasnovan na zaključivanju na osnovu slučajeva i izboru mera sličnosti [1]
  Model poslovnog odlučivanja u uslovima neizvesnosti [1]
  Model poslovnog rešenja za komunikacione aktivnosti primenom”softvera kao usluge (SAAS)" [1]
  Model predviđanja potresa od miniranja na površinskim kopovima primenom simulacione metode Monte Karlo i fazi logike [1]
  Model primene lin sistema u maloprodaji trajnih potrošnih dobara [1]
  Model procene ekonomskih i finansijskih efekata uticaja prirodnih katastrofa i mogućnosti njihovog ublažavanja u Srbiji [1]
  Model procene kvaliteta podzemne vode sa povećanim sadržajem arsena primenom fazi logike [1]
  Model procene uticaja hemijskih toksičnih supstanci poreklom iz higijenskih sredstava na životnu sredinu [1]
  Model procene uticaja raspodele katjona toksičnih metala u heterogenom sistemu tečno/čvrsto na kvalitet površinskih voda [1]
  Model proračuna kapaciteta manevra levog skretanja sa prioritetnog prilaza nesignalisane raskrsnice [1]
  Model računarski podržane nastave engleskog jezika i metode njene realizacije kao faktor unapređenja i informatizacije obrazovanja [1]
  Model računarskog simulacionog sistema za upravljanje geoprostorom u uslovima neodređenosti [2]
  Model radio-mreže za pristup u slučaju velikih skupova [1]
  Model razvoja organizacione klime zasnovan na upravljanju znanjem [1]
  Model razvoja preduzeća iz oblasti elektrodistributivnog sektora [1]
  Model razvoja preduzetništva u okviru pro-poor turizma u ruralnim sredinama [1]
  Model regionalne konkurentnosti: teorijsko-metodološka analiza i mogućnosti primene u Srbiji [1]
  Model regionalne logistike transportnim sistemima [1]