Now showing items 7235-7254 of 17630

  Title
  Modelne karakteristike mladih rukometaša u odnosu na morfološka i motorička obeležja [1]
  Modelne karakteristike motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i životnih navika studentkinja Kriminalističko-policijske akademije [1]
  Modelom upravljani razvoj arhitekture Senzor Veb mreža [1]
  Modelom vođen razvoj skladišta podataka zasnovanog na Data Vault pristupu [1]
  Modelom vođena softverska arhitektura za upravljanje metapodacima obrazovnih resursa [1]
  Modelovanje "cross-flow" mikrofiltracije suspenzija kvasca primenom koncepta neuronskih mreža i postupka odzivne površine [1]
  Modelovanje distribucije bakra i pratećih elemenata u procesu topljenja sulfidnih koncentrata bakra [1]
  Modelovanje ekoloških niša Podarcis sicula i P. melisellensis (Sauria, Lacertidae) u eumediteranu i submediteranu istočnog Jadrana [1]
  Modelovanje elektronskih i šupljinskih stanja u poluprovodničkim nanaostrukturama pomoću višezonske k.p teorije [1]
  Modelovanje faktora koji određuju stavove i ponašanje u oblasti oralnog zdravlja [1]
  Modelovanje gasnih detektora čestica visokih energija primenom tehnike elektronskih rojeva [1]
  Modelovanje glavne histerezisne petlje i prelaznih procesa magnećenja feromagnetskih limova [1]
  Modelovanje gradiranih fotonskih plazmonskih kristala koji rade u režimu metamaterijala [1]
  Modelovanje hemijske kinetike i optimizacija reaktora sa pakovanim slojem za Fischer-Tropsch sintezu [1]
  Modelovanje i analiza fundamentalnih svojstava sumanena [2]
  Modelovanje i analiza uticaja prostornog i vremenskog profila snage vetra u projektovanju i eksploataciji vetroelektrana u elektroenergetskom sistemu [1]
  Modelovanje i dizajn optičkih rezonatora u integrisanoj silicijumskoj tehnologiji [1]
  Modelovanje i energetska optimizacija progresa katalitičkog reforminga benzina [1]
  Modelovanje i implementacija sistema za podršku vrednovanju publikovanih naučno-istraživačkih rezultata [1]
  Modelovanje i optimizacija kontinualne biosorpcije jona teških metala iz vode [1]