Now showing items 7195-7214 of 17630

  Title
  Modeliranje mehanizma oscilatornih katalitičkih procesa, sa primenom na reakciju razlaganja vodonikperoksida [1]
  Modeliranje mehanizma uticaja etanola na nelinearna dinamička stanja hipotalamo-hipofizno-adrenalnog sistema [1]
  Modeliranje merne instalacije za nestandardna ispitivanja klipnih kompresora motornih vozila [1]
  Modeliranje obuke u oblasti integrisanih poslovnih rešenja zasnovano na konceptu radionice [1]
  Modeliranje opterećenja ulične mreže za različite vremenske prilike [1]
  Modeliranje oscilatornog ponašanja traktorskih pneumatika veštačkim neuronskim mrežama [1]
  Modeliranje parametara robusnosti reda vožnje železnice [1]
  Modeliranje performansi integrisanih city logističkih sistema [1]
  Modeliranje procesa obrade rezanjem [1]
  Modeliranje reparaturnog i proizvodnog navarivanja radnih delova građevinske mehanizacije [1]
  Modeliranje rizika u logističkim procesima sa primenom u transportnom osiguranju [1]
  Modeliranje samovezujućih materijala primenom metode disipativne čestice dinamike i paralelizacija programskog koda [1]
  Modeliranje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u rudarsko-energetskim kompleksima [1]
  Modeliranje tehnoloških procesa u rudarstvu u uslovima nedovoljnosti podataka primenom teorije grubih skupova [1]
  Modeliranje turbulentnog transporta ugljen-dioksida i azotnih oksida u površinskom sloju atmosfere iznad ruralne oblasti [1]
  Modeliranje udarnog oštećenja u laminarnim kompozitnim strukturama [1]
  Modeliranje upravljanja performansama i podrške odlučivanju u tehnološkim inkubatorima primenom metoda računarske inteligencije [1]
  Modeliranje upravljanja performansama organizacije preduzeća u funkciji optimiranja ekonomskog uspeha [1]
  Modeliranje uticaja režima saobraćajnog toka na elemente rada vozila javnog prevoza [1]
  Modeliranje veza makroekonomskih pokazatelja i ekonomska politika u funkciji dinamiziranja privrednog rasta [1]