Now showing items 6006-6025 of 17019

  Title
  Kvalitet proizvoda i usluga u velnes centrima kao faktor konkurentnosti hotela u Sloveniji [1]
  Kvalitet semena samooplodnih linija kukuruza različitih grupa zrenja i genetičke osnove [1]
  Kvalitet smeštajnih kapaciteta kao indikator razvijenosti ruralnog turizma u Srbiji [1]
  Kvalitet trupova i mesa junadi u funkciji korišćenja semena lana u ishrani [1]
  Kvalitet u funkciji obezbeđivanja satisfakcije korisnika hotelijerskih usluga [1]
  Kvalitet usluge u funkciji satisfakcije i namera korisnika u ostvarivanju marketing performansi visokoobrazovnih institucija na zapadnom Balkanu [1]
  Kvalitet vazduha pod pritiskom u funkciji održive proizvodnje [1]
  Kvalitet života bolesnika na hroničnoj hemodijalizi i sa transplantiranim bubregom [1]
  Kvalitet života bolesnika sa aneurizmom abdominalne aorte lečenih endovaskularnim procedurama [1]
  Kvalitet života dece i adolescenata sa celijakijom [1]
  Kvalitet života i funkcijska sposobnost bolesnika sa reumatoidnim artritisom [1]
  Kvalitet života i funkcionalni oporavak bolesnika nakon rehabilitacije posle prvog moždanog udara [1]
  Kvalitet života i mehanizmi odbrane kod profesionalnih vojnih lica sa sindromom sagorevanja na radu [1]
  Kvalitet života i nivo stigmatizacije obolelih od hroničnog hepatitisa C [1]
  Kvalitet života kod bolesnika sa sarkoidozom koji imaju promene na očima [1]
  Kvalitet života kod dece i omladine sa cerebralnom paralizom [1]
  Kvalitet života kod zavisnika od opijata na metadonskom programu [1]
  Kvalitet života nakon operacije i medicinske rehabilitacije kuka kod osoba starije životne dobi [1]
  Kvalitet života odraslih osoba sa motornim invaliditetom na teritoriji Vojvodine [1]
  Kvantifikacija kapaciteta za oporavak nakon naglog pada performansi kod organizacija koje su zavisne od informacionih i komunikacionih tehnologija [1]