Now showing items 5966-5985 of 17019

  Title
  Krivična dela protiv službene dužnosti s posebnim osvrtom na zloupotrebu službenog položaja [1]
  Krivična dela zloupotrebe opojnih droga [1]
  Krivično delo razbojništva [1]
  Krivično pravna zaštita potrošača u pravnim sistemima Libije i Srbije [1]
  Krivično pravo u Uloženiju cara Alekseja Mihailoviča [1]
  Krivično-pravni aspekti okultnih ritualnih aktivnosti [1]
  Krivičnopravna zaštita policijskih službenika [1]
  Krivičnopravna zaštita životinja [1]
  Krizne komunikacije u ratnim uslovima [1]
  Kršenje prava intelektualne svojine i drugi oblici antikonkurencijskih ponašanja i njihov uticaj na pravo potrošača [1]
  Krvarenje kao komplikacija lečenja akutnog infarkta miokarda metodom primarne perkutane koronarne intervencije [1]
  Kulinarska terminologija u francuskoj,italijanskoj i srpskoj frazeologiji [1]
  Kulinarska terminologija Vojvodine [1]
  Kultura i građanstvo - antropološka perspektiva [1]
  Kultura revizije u nauci i visokom obrazovanju:slučaj Republike Srbije 2000 - 2010. godine [1]
  Kultura sećanja u proznoj rumunskoj manjinskoj književnosti [1]
  Kulturalne posledice Kubanske revolucije u tekstualnim prostorima umetničkog stvaralaštva [1]
  Kulturna dimenzija razvoja urbanog i ruralnog društva u procesu modernizacije i evrointegracije Srbije [1]
  Kulturna diplomatija kao činilac promene imidža Republike Srbije [1]
  Kulturna konceptualizacija zdravstvenih rizika kao sredstvo društvene kontrole na primeru zakonskog regulisanja upotrebe alkohola i duvana u savremenoj Srbiji [1]