Now showing items 5526-5545 of 17017

  Title
  Jednа klаsа trоfаznih isprаvlјаčа sа sinusоidаlnоm ulаznоm struјоm kојi kоristе ubrizgаvаnjе viših hаrmоnikа struје [1]
  Jensen and Chebyshev inequalities for interval-valued functions [1]
  Jevrejski arhetip u prozi Aleksandra Tišme (romani Knjiga o Blamu i Upotreba čoveka) [1]
  Jewish archetype in the prose of Aleksandar Tišma (novels The Book of Blam and The Use of Man) [1]
  Jezička anksioznost i uspešnost učenja engleskog jezika u višim razredima osnovnih škola [1]
  Jezička struktura ličnih oglasa u nemačkoj i srpskoj štampi kao odraz sistema društvenih vrednosti [1]
  Jezičke ideologije u ženskoj brazilskoj dijaspori u Srbiji : interdisciplinarna perspektiva [1]
  Jezički aspekti interakcije lekara i pacijenta u engleskom i srpskom [1]
  Jezički ispoljena učtivost pri slaganju ineslaganju sa sagovornikom: uporedna analizaengleskih, srpskih i prevedenih filmskih dijaloga [1]
  Jezičko-stilske karakteristike novinske vesti i novinskog izveštaja [1]
  Jezik, rod, razlika: konstrukcija/dekonstrukcija identiteta u (post)feminističkoj teoriji [1]
  Job burnout and vicarious trauma in child welfare professionals [1]
  Job characteristics and work motivation structure among employees in the software engineering sector : doctoral dissertation [1]
  Joint detection and classification of OFDM signals based on cyclic features and hidden Markov models [1]
  Jonska hromatografija - razvoj metode za analizu i kontrolu kvaliteta vode u proizvodnji papira [1]
  Jonska ostrva:1774 - 1815 [1]
  Josepf Brodsky: Essays» [1]
  Journalistic storytelling as an element of public discourse in the news genres of the tv stations with national coverage [1]
  Jovan Hristić, profil dramskog pisca i teoretičara u okvirima modernog klasicizma [1]
  Jovanka Broz and Serbian public from 1952 to 2013. [1]