Приказ резултата 5422-5441 од 15498

  Наслов
  Kozmetičke emulzije na bazi prirodnog alkil poliglukozidnog emulgatora sa liposom-inkapsuliranim biljnim matičnim ćelijama:proučavanje fenomena na granici faza i biofizička merenja na koži [1]
  Kraljevo - Rankovićevo : city in the period of socialism: 1944-1955. [1]
  Kraljevstvo Srbija (1720-1739) [1]
  Kraniofacijalne promene kod pacijenata II skeletne klase lečenih aparatom sa zavrtnjem za mezijalno pomeranje donje vilice [1]
  Kratki govorni izrazi usmenog porekla u skupštinskog govoru – zastupljenost, značenje, funkcija [1]
  Kratkoročna prognoza potrošnje električne energije zasnovana na metodama veštačke inteligencije [1]
  Kratkoročno i dugoročno praćenje pacijenata u terminalnoj srčanoj insuficijenciji lečenih transplantacijom srca i uređajima za mehaničku potporu levoj komori [1]
  Kreativni aspekti publikovane umetničke digitalne slike [1]
  Kreativni procesi i mogući ishodi savremenih arhitektonskih praksi; Studija slučaja: Novi Sad 1980-2010. [1]
  Kreativnost i ograničenost u leksici engleskog jezika pomorske struke [1]
  Kreiranje brenda organskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Republici Srbiji [1]
  Kreiranje i razvijanje sistema mera performansi aktivnosti i procesa preduzeća u lancu snabdevanja [1]
  Kreiranje identiteta - međuzavisnost organizacione kulture, poslovne filozofije i vizuelnog identiteta pozorišta [1]
  Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije : teorijske koncepcije i iskustva Srbije [1]
  Kreiranje zapreminskog 3D modela karlične kosti čoveka u uslovima nepotpunih ulaznih volumetrijskih podataka [1]
  Kretanje utvrđenih profesionalnih zaraznih oboljenja kod radnika na teritoriji Vojvodine [1]
  Kriminalističko-obaveštajni modeli organizacije policije u kontroli kriminaliteta [1]
  Kriminološki i istorijsko-pravni aspekti prostitucije [1]
  Kriminološko određenje ubistva [1]
  Kriminološko profilisanje lica lišenih slobode [1]