Now showing items 5222-5241 of 16530

  Title
  Ispitivanje vezivanja tigeciklina za humani serumski albumin i interakcije sa jonima metala i fluorohinolonima - in vitro studija [1]
  Ispitivanje zagađenih staništa kao izvora mikroorganizama za bioremedijaciju [1]
  Ispitivanje zavisnosti između stresa i kvaliteta mesa svinja [1]
  Ispitivanje značaja citoreduktivne hirurgije i intraoperativne zagrejane hemioterapije u lečenju karcinoze peritoneuma kod kolorektalnog karcinoma [1]
  Ispitivanje značaja nalaza optičke koherentne tomografije makule u dijagnostici i praćenju rezultata lečenja poremećaja vitroretinalne dodirne površine [1]
  Ispitivanje značaja polimorfizama gena za citokine i proteine koji regulišu metabolizam i transport imunosupresivnih lekova u akutnom odbacivanju transplantiranog bubrega [1]
  Ispoljavanje i procena maksimalne snage mišića u odnosu na karakteristike spoljašnjeg opterećenja i utreniranost [1]
  Ispolјavanje simetrije u muzičkom obliku – pitanja metodologije analize [1]
  Istorija i fikcija u romanima Dona Delila [1]
  Istorija i fikcija u romanima Kazua Išigura [1]
  Istorija i politika u romanima Nejdin Gordimer [1]
  Istorija u dramskom stvaralaštvu Džordža Bernarda Šoa : kontekst, tekst i metatekst [1]
  Istorija, trauma i traganje u delima Barbisa, Malapartea, Žaprizoa i Barika [1]
  Istorijski aspekti metodologije naučnog istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju [1]
  Istraživanje alternativnih pogona motornih vozila [1]
  Istraživanje atributa benčmarkinga koji determinišu poslovnu izvrsnost [1]
  Istraživanje deformacionih karakteristika netkanih geotekstilnih materijala od poliestarskih i polipropilenskih vlakana [1]
  Istraživanje dinamike i razvoj mašina vertikalnog transporta primenom numeričko-eksperimentalnih postupaka [1]
  Istraživanje dobijanja i karakterizacija biorazgradivih kompozitnih filmova na bazi biljnih proteina [1]
  Istraživanje društvenih mreža u funkciji marketinga u turizmu [1]