Now showing items 5222-5241 of 16357

  Title
  Istraživanje temperaturskog polja u reznom alatu pri obradi na strugu na suvo sa hlađenjem reznog alata sistemom na bazi termoelektričnog modula [1]
  Istraživanje termičkih i hidrauličkih uslova na grejnoj površini pri ključanju i krizi razmene toplote [1]
  Istraživanje termomehaničkih procesa prilikom razgradnje tečnih goriva velikih gustina u fluidizovanom sloju [1]
  Istraživanje triboloških svojstava radijalnih kliznih ležaja izrađenih od legure belog metala na bazi kalaja - tegotenax V840 [1]
  Istraživanje tržišta organskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Republici Srbiji [1]
  Istraživanje turbulentnog dvofaznog strujanja u pravim kanalima pneumatskog transporta granularnog materijala nekružnog poprečnog preseka [1]
  Istraživanje uslova za smanjenje rizika prilikom osiguranja motornih vozila [1]
  Istraživanje uslova za ublažavanje rizika poplave [1]
  Istraživanje uticaja kvalitativnih karakteristika tkanina na termofiziološka svojstva odeće [1]
  Istraživanje uticaja marketing strategija na izgradnju poverenja u onlajn okruženju [1]
  Istraživanje uticaja promene vrste materijala na frekvencijski spektar muzičkih instrumenata [1]
  Istraživanje uticaja strategijskih komunikacija na pozicioniranje korporativnog brenda [1]
  Istraživanje uticajnih parametara u interakciji točak-šina na stabilnost kretanja železničkih vozila [1]
  Istraživanje velikih količina podataka o pokretnim objektima [1]
  Istraživanje zamornog veka nosećih strukturalnih elemenata izrađenih od super legura [1]
  IT infrastructure model for e-learning [1]
  IT-Supported Development of Human Resources Management Model [1]
  Italian comedies on the stages of the Serbian national theatre in Novi Sad and the National theatre in Belgrade from establishment to the Frst world war; Итальянские комедии на сценах Сербского народного театра в г. Нови-Сад и Народного театра в г. Белград со дня их основания допервой мировой войны [1]
  Iterative solution of electromagnetic field integral equations using physical optics method [1]
  ITM-based dynamic analysis of foundations resting on a layered halfspace [1]