Приказ резултата 4956-4975 од 15498

  Наслов
  Istraživanje optimalnog upravljanja sistemom paljenja oto-motora primenom veštačkih neuronskih mreža [1]
  Istraživanje oscilatornog komfora putnika u autobusu sa aspekta položaja i kvaliteta sedišta [1]
  Istraživanje performansi autobusa sa pogonom na komprimovani prirodni gas sa stanovišta bezbednosti i uticaja na životnu sredinu [1]
  Istraživanje ponašanja adhezionih spojeva metalnih konstrukcija pod dejstvom statičkog i cikličnog opterećenja [1]
  Istraživanje ponašanja potencijalnih turista pri izboru turističke destinacije na primeru Bačke [1]
  Istraživanje postojanosti strugarskog noža u proizvodnim uslovima pri ortogonalnom rezanju [1]
  Istraživanje primene naoružanja na lakim terenskim točkaškim vozilima [1]
  Istraživanje procesa sagorevanja u dizel motoru pri radu sa biogorivima i recirkulacijom izduvnih gasova [1]
  Istraživanje prostorne uniformnosti indikatora toplotnog komfora u zgradama [1]
  Istraživanje razvijenosti konstitutivnih elemenata profesije inženjer menadžmenta [1]
  Istraživanje savremenih tehnologija za kontinualno livenje bronze [1]
  Istraživanje socijalno-ekonomskih nejednakosti i korišćenja zdravstvenih usluga među ženama i decom u Srbiji [1]
  Istraživanje stigmatizacije, diskriminacije, socijalnih i bioloških faktora rizika za infekciju HIV-om u populaciji homoseksualnih muškaraca [1]
  Istraživanje superprovodnosti u grafenu i sličnim materijalima koriščenjem AB-initio metoda. [1]
  Istraživanje svojstva svežeg i očvrslog samozbijajućeg betona sa mineralnim dodacima na bazi industrijskih nusprodukata [1]
  Istraživanje temperaturskog polja u reznom alatu pri obradi na strugu na suvo sa hlađenjem reznog alata sistemom na bazi termoelektričnog modula [1]
  Istraživanje termičkih i hidrauličkih uslova na grejnoj površini pri ključanju i krizi razmene toplote [1]
  Istraživanje termomehaničkih procesa prilikom razgradnje tečnih goriva velikih gustina u fluidizovanom sloju [1]
  Istraživanje triboloških svojstava radijalnih kliznih ležaja izrađenih od legure belog metala na bazi kalaja - tegotenax V840 [1]
  Istraživanje turbulentnog dvofaznog strujanja u pravim kanalima pneumatskog transporta granularnog materijala nekružnog poprečnog preseka [1]