Приказ резултата 4956-4975 од 15866

  Наслов
  Ispitivanje prediktivnih faktora kašnjenja u postavljanju dijagnoze i liječenju tuberkuloze na području Crne Gore [1]
  Ispitivanje prediktivnih faktora za pojavu recidiva i dužinu preživljavanja kod obolelih od oksifilnog karcinoma štitaste žlezde [1]
  Ispitivanje prediktora nasilja na radnom mestu kod zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Beogradu [1]
  Ispitivanje prediktora vakcinalnog statusa povezanog sa imunizacijom protiv hepatitisa B kod osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovama [1]
  Ispitivanje prenosnih karakteristika višemodnih optičkih vlakana sa W indeksom prelamanja [1]
  Ispitivanje primene neorganskih supstrata na bazi nanokristala TiO2 za detekciju i kvantifikaciju malih molekula SALDI TOF masenom spektrometrijom [1]
  Ispitivanje primenjivosti međunarodnih smernica za lečenje infektivnih bolesti bakterijske etiologije [1]
  Ispitivanje prisustva i serotipske pripadnosti vrste Streptococcus suis u materijalima poreklom od svinja [1]
  Ispitivanje prisustva i značaja metaboličkog sindroma kod bolesnika sa miotoničnim distrofijama [1]
  Ispitivanje prisustva, serotipske pripadnosti i rezistencije prema antimikrobnim sredstvima Salmonella spp. kod gmizavaca i vodozemaca [1]
  Ispitivanje procesa korozije mesinga u rastvoru natrijum sulfata [1]
  Ispitivanje profesionalnog stresa kod lekara urgentne medicine i psihijatara [1]
  Ispitivanje prognostičkog značaja faktora hipoksije, metaboličkih markera i markera neoangiogeneze u ranom invazivnom karcinomu grlića materice [1]
  Ispitivanje promene kvaliteta života i stepena depresivnosti bolesnika kod različitih metoda lečenja kamena u urinarnom traktu [1]
  Ispitivanje prostorne distribucije obolevanja od raka grlića materice kreirane pomoću geografskog informacionog sistema [1]
  Ispitivanje ramnolipida dobijenih pomoću sojeva Pseudomonas aeruginosa izolovanih iz sredina zagađenih naftom i naftnim derivatima [1]
  Ispitivanje ranih markera procesa neuroinflamacije i oksidativnog stresa u mozgu transgenog hSOD1 G93A pacova kao eksperimentalnog modela amiotrofične lateralne skleroze [1]
  Ispitivanje raširenosti virusnih bolesti enzootskog potencijala kod divljih svinja (Sus scrofa) i analiza razlika u regionu centralne Srbije [1]
  Ispitivanje različitih hibrida kukuruza kao sirovine za proizvodnju bioetanola, skroba o hrane za životinje [1]
  Ispitivanje reakcija hidrolize i kompleksiranja u rastvorima aluminijum(III)-jona i nekih fluorohinolona metodom elektrosprej-tandem masene spektrometije [1]