Приказ резултата 4916-4935 од 15494

  Наслов
  Ispitivanje značaja citoreduktivne hirurgije i intraoperativne zagrejane hemioterapije u lečenju karcinoze peritoneuma kod kolorektalnog karcinoma [1]
  Ispitivanje značaja nalaza optičke koherentne tomografije makule u dijagnostici i praćenju rezultata lečenja poremećaja vitroretinalne dodirne površine [1]
  Ispitivanje značaja polimorfizama gena za citokine i proteine koji regulišu metabolizam i transport imunosupresivnih lekova u akutnom odbacivanju transplantiranog bubrega [1]
  Ispoljavanje i procena maksimalne snage mišića u odnosu na karakteristike spoljašnjeg opterećenja i utreniranost [1]
  Ispolјavanje simetrije u muzičkom obliku – pitanja metodologije analize [1]
  Istorija i fikcija u romanima Dona Delila [1]
  Istorija i fikcija u romanima Kazua Išigura [1]
  Istorija i politika u romanima Nejdin Gordimer [1]
  Istorija u dramskom stvaralaštvu Džordža Bernarda Šoa : kontekst, tekst i metatekst [1]
  Istorija, trauma i traganje u delima Barbisa, Malapartea, Žaprizoa i Barika [1]
  Istorijski aspekti metodologije naučnog istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju [1]
  Istraživanje alternativnih pogona motornih vozila [1]
  Istraživanje atributa benčmarkinga koji determinišu poslovnu izvrsnost [1]
  Istraživanje deformacionih karakteristika netkanih geotekstilnih materijala od poliestarskih i polipropilenskih vlakana [1]
  Istraživanje dinamike i razvoj mašina vertikalnog transporta primenom numeričko-eksperimentalnih postupaka [1]
  Istraživanje dobijanja i karakterizacija biorazgradivih kompozitnih filmova na bazi biljnih proteina [1]
  Istraživanje dvostruko-ozračenog, ravnog, solarnog prijemnika sa ravnom reflektujućom površinom [1]
  Istraživanje efekta ojačavanja žarenjem kod sinterovanih i livenih legura sistema bakar-zlato [1]
  Istraživanje fenomena aerosola formiranog od emulzija mineralnih i drugih ulja u vodi [1]
  Istraživanje fenomena prenosa mase pri sorpciji Cu(II)-jona neorganskim sorbentima [1]