Now showing items 4011-4030 of 18332

  Title
  Fenotipske i genotipske karakteristike Escherichia coli izolovanih iz fecesa pasa [1]
  Fenotipske i genotipske karakteristike koagulaza pozitivnih stafilokoka izolovanih iz vimena krava [1]
  Fenotipske i genotipske karakteristike makrolid rezistentnog Streptococcus pneumoniae [1]
  Fenotipske karakteristike kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa [1]
  Fenotipske promene i održanje genetičkog identiteta pri sortnoj reprodukciji pšenice [1]
  Fenotipsko i genotipsko dokazivanje karbapenemaza kod multirezistentnih sojeva Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae [1]
  Fens of the class Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1936) R. Tx. 1937. in Serbia - floristic and vegetation characteristics, threats and protection [1]
  Ferilization biology and pomological properties of newlyintroduced sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars [1]
  Fertility decline in Sremska Mitrovica and Šabac [1]
  Fetal biochemical markers in prediction of adverse maternal and fetal pregnancy outcome. [1]
  Fetalni biohemijski markeri u predviđanju nepovoljnog maternalnog i fetalnog ishoda trudnoće [1]
  Fibrinolytic mechanism disorders in patients withvenous thrombosis [1]
  Fiction and reality of female characters in the works of Margaret Atwood ; Фикция и реальность женских персонажей в произведении Маргарет Этвуд [1]
  Fiction as testimony: The First World War in modern fiction (Miloš Crnjanski, Ivo Andrić and Rastko Petrović) [1]
  Figura oca u istorijskoj drami srpskog predromantizma i romantizma [1]
  Figure materijalnog i telesnog u Šekspirovimtragedijama i problemskim dramama [1]
  Figure preobražaja u književnom delu Danila Kiša i Prima Levija: (od književne poetike do kulturne antropologije) [1]
  Figures of the material and the carnal inShakespeare’s tragedies and problem plays [1]
  Fiksne tačke preslikavanja na prostorima sa nedeterminističkim rastojanjem [1]
  Filetički odnosi unutar sekcije SynochetaLegrand, 1946 (Crustacea, Isopoda, Oniscidea)Balkanskog poluostrva [1]