Now showing items 3803-3822 of 16357

  Title
  Funkcionalne i antioksidativne osobine tropa cvekle (Beta vulgaris) [1]
  Funkcionalne i imunofenotipske karakteristike NK ćelija regionalnih limfnih čvorova obolelih od melanoma i njihova in vitro aktivacija IL-2 i IL-15 [1]
  Funkcionalne karakteristike fermentisanog čajnog napitka obogaćenog CoffeBerry®-jem [1]
  Funkcionalne karakteristike smeša maltodekstrina i namenske masti kao komponenti niskoenergetskih masnih punjenja za konditorske proizvode [1]
  Funkcionalne, biohemijske i histološke promene u digestivnom traktu pacova u uslovima akutne hiperhomocisteinemije ili subhronične stimulacije metioninom [1]
  Funkcionalne, biohemijske i histološke promene u kardiovaskularnom sistemu pacova u uslovima akutne i subhronične stimulacije metioninom [1]
  Funkcionalni karakteri i modelovanje distribucije vrsta osolikih muva (Diptera: Syrphidae) jugoistočne Evrope u proceni rizika od izumiranja [1]
  Funkcionalno urbani region instrument policentričnog prostornog razvoja Srbije [1]
  Funkcionalnost boniteta u određivanju tržišne cene akcija preduzeća poljoprivredno - prehrambenog sektora u Srbiji [1]
  Funkcionalnost hitozana u formulaciji alginat-hitozan mikročestica kao nosača za nesteroidne antiinflamatorne lekove [1]
  Funkcionalnost i obrazac signalnih puteva Lajdigovih ćelija odraslih pacova nakon primene anaboličkih androgenih steroida [1]
  Fuzzification of Gabor Filter for License Plate Detection Application [1]
  Fuzzy logic usage in relational databases [1]
  Fuzzy optimization in the hydrodynamic analysis for the purposes of groundwater control system design [1]
  Fuzzy stochastic model of underground development system selection. [1]
  Fuzzy stohastički model izbora sistema otvaranja podzemnog rudnika [1]
  Fuzzy stohastički model za dimenzionisanje železničkog teretnog kolskog parka [1]
  Gait analysis in ACL rupture patients with OptiTrack tridimensional system [1]
  Galectin-1 and functional properties of human trophoblast cells in vitro. [1]
  Galectin-3 in experimental model of acute colitis [1]