Now showing items 13749-13768 of 16938

  Title
  Voluntary health insurance in Serbia : state and financial perspective [1]
  Voluntary pension insurance and voluntary pension funds [1]
  Vrednosne orijentacije i porodične vrednosti mladih u Srbiji [1]
  Vrednosne orijentacije srpske intelektualne dijaspore [1]
  Vrednosne orijentacije u post-socijalističkim društvima Srbije i Hrvatske [1]
  Vrednost multidetektorske kompjuterizovane tomografije u proceni i predviđanju odgovora karcinoma jednjaka na neoadjuvantnu hemoradioterapiju [1]
  Vrednost pozitronske emisione tomografije - kompjuterizovane tomografije u inicijalnom određivanju stadijuma kolorektalnog karcinoma [1]
  Vrednosti parametara oksidacionog stresa i inflamacije kod pacijenata sa prelomom kuka i butne kosti [1]
  Vrednovanje ekstremnih rizika u finansijama i osiguranju [1]
  Vrednovanje i efekti odloženih poreza na performanse kompanija [1]
  Vrednovanje jezičkih znanja i sposobnosti u nastavi engleskog jezika [1]
  Vremenski nizovi sa negativnim celobrojnom vrednostima generisani zavisnim brojačkim nizovima [1]
  Vremenski pristup u metodama istraživanja frekvencije saobraćajnih nezgoda [2]
  Vremensko i prostorno rasprostranjivanje zagađivača u slivu Velike Morave [1]
  Vrste roda Trichoderma, uzročnici zelene plesni šampinjona [Agaricus bisporus (Lange) Imbach] i njihova osetljivost na fungicide i biofungicide [1]
  Vrste tribusa Scandicae (Apiaceae Lindley 1836, subfam. Apioideae) potencijalni izvor biološki i farmakološki aktivnih sekundarnih biomolekula [1]
  Vrste, filogenetske karakteristike i genetička osnova rezistencije multirezistentnih sojeva Mycobacterium tuberculosis kompleksa izolovanih u Srbiji [1]
  Vulnerability of reinforced concrete bridges to local scour in bridge management [1]
  Wahhabi teachings and the tax policy of the gulf Arabian monarchies [1]
  Wahhabism as a threat to the regional security of the Balkans [1]