Now showing items 13707-13726 of 18334

  Title
  Types of words in the Serbian language occuring only in the plural form ; Склоняемые части речи сербского языка употребляющиеся только во множественном числе [1]
  Typing of Human Papilloma Virus (HPV) and molecular variants of identified types [1]
  Typological approach to dimensions of ideological orientation [1]
  Typology and function of female characters in epic poetry collection of epic poems written by Vuk [1]
  Typology and valorization of building structure of residential buildings of Belgrade from the standpoint of living comfort [1]
  Typology of humor in Serbia oral prose [1]
  Typology of private forest owners in Serbia: possibilities of their organization in order to mobilize wood resources [1]
  U očima zvijezde nosi, na dlanovima ruže-Reprodukovanje reprodukcije u odsustvu originala;grafički dizajner u ulozi konzervatora i restauratora [1]
  Ubrzanje algoritama za segmentaciju biomedicinskih slika korišćenjem rekonfigurabilne hardverske platforme [1]
  Ubrzanje metoda za rešavanje problema prenosa polarizovanog zračenje u više dimenzija i njihova primena [1]
  Učenje i usvajanje leksike engleskog kao stranog jezika kod odraslih [1]
  Učestali leksički spojevi u engleskom jeziku biotehničke struke: korpusna analiza radova izvornih i neizvornih govornika [1]
  Učestalost i faktori rizika za pojavu mikrokarcinoma štitaste žlezde [1]
  Učestalost i prognostički značaj genskih alteracija u tumorskim ćelijama i njihova povezanost sa kliničko-patološkim karakteristikama bolesnika sa ranim stadijumom adenokarcinoma bronha [1]
  Učestalost i specifičnost ispoljavanja Parkinsonove bolesti kod homozigotnih i heterozigotnih nosilaca mutacije gena za glukocerebrozidazu [1]
  Učestalost i tipovi mutacija receptora epidermalnog faktora rasta u invazivnim adenokarcinomima pluća [1]
  Učestalost i tipovi mutacija u genima BRCA u porodicama sa pozitivnom istorijom za karcinom dojke i/ili jajnika u Srbiji [1]
  Učestalost i značaj hipolazije vertebralne arterije kod infarkta mozga u vertebrobazilarnom slivu [1]
  Učestalost pothranjenosti i nedostatka vitamina D kod bolesnika sa limfoproliferativnim oboljenjima i njihov uticaj na ishod bolesti [1]
  Učestalost povreda kod intenzivno fizički aktivnih adolescenata [1]